« Tagasi

Sotsiaalvaldkonna töötuba

Lääne-Harju Koostöökogu tegeleb perioodi 2023–2027 strateegia ettevalmistamisega.
 
Uuendusena rahastatakse algaval perioodil ka sotsiaalvaldkonna projekte (pikaajalise hoolduskoormuse vähendamine, kogukonnateenuste arendamine, sotsiaalse kaasatuse suurendamine jms).
 
Arutamist vajab, millised on kõige olulisemad teemad siinse piirkonna jaoks.
 
Korraldame sotsiaalvaldkonna fookusgrupi-töötoa Saue valla sotsiaalvaldkondade esindajatele (vallavalitsuse vastava valdkonna töötajad, kolmanda sektori organisatsioonid, erasektori teenusepakkujad).
 
Töötoa eesmärk on välja selgitada peamised sotsiaalvaldkonna kitsaskohad, mida LEADER-toetusmeetme kaudu ületada.
 
Töötuba toimub reedel, 30. septembril, kell 11.00–13.00 Saue Vallavalitsuses (Kütise tn 8, Saue linn). 
 
Palume osalemisest hiljemalt 26. septembriks teada anda