« Tagasi

Päästeamet kuulutas välja projektikonkursi, et toetada kogukondi kriisideks valmistumisel

Päästeameti järgmise aasta projektikonkurss seab fookuse kriisideks valmistumisele, et parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja võimet hädaolukordadega senisest paremini toime tulla. Taotlusi on oodatud esitama kõik registreeritud mittetulundusühingud.
 
Elu on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel meid kõiki. Kriis võib olla pikemaajalisem elektrikatkestus, mitmeid päevi kestev kaugkütteühenduse seiskumine, ootamatu lumetorm, mis jätab pikkadeks tundideks lumevangi või hoopis midagi muud. Kõikide nende olukordade puhul on üks juhtmõte – kriise ei tasu karta, vaid nendeks tuleb valmis olla.
 
Projektikonkursiga toetab Päästeamet vahendite soetamist, mis aitavad kogukondadel kriisidega paremini toime tulla. Kogukonna kriisikeskusel on võimalik projekti abil tellida näiteks generaatorivalmiduseks vajalikud kaabeldustööd, hankida generaator, meditsiinivarud, vahendid sooja toidu valmistamiseks ning joogivee puhastamiseks ja säilitamiseks, akupangad või valgusallikad.
 
Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et muuta kogukonnakeskused suutlikumaks, et hädasolijail oleks, kuhu kriisi korral tulla, et saada infot ja abi.
 
Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsuse ja päästekeskusega. Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti elluviiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel.
 
Päästeameti toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projektikonkursi eelarve on 40 000 eurot. Projekti rahastamistaotlusi saab esitada selle aasta lõpuni. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 1. veebruar kuni 30. september 2023.