« Tagasi

Maa-amet kutsub ettevõtteid liituma dünaamiliste hankesüsteemidega

Maa-amet tellib riigimaade hooldustöid riigihanke korras. Tööde tellimiseks on muuhulgas riigihangete registris riigihanked.riik.ee ülesse seatud dünaamilised hankesüsteemid, millega on kõigil ettevõtetel võimalik jooksvalt liituda.

  • „Maaparandusobjektide remont- ja ehitustööd" viitenumber 264752
  • „Maaparandusobjektide projekteerimine" viitenumber 264571
  • „Raietööde tellimine" viitenumber 263359
  • „Riigimaadel paiknevate ehitiste remont- ja lammutustööd" viitenumber 245631
  • „Riigimaadel jäätmete likvideerimine" viitenumber 245510
  • „Üldhooldustööde teostamine riigimaadel" viitenumber 241476

Vaata lisa.