« Tagasi

Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetust saab taotleda 1. veebruarist

2024. aastal saavad Saue valla korteriühistud taas hoovide välisilme ja elukeskkonna kvaliteedi parandamiseks taotleda korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetust.

Võrreldes varasemaga oleme lisanud abikõlbulikuks tegevuseks biojäätmete kompostrite soetamise. 2024. aastal saab taotlusi esitada 1. veebruarist 31. märtsini.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust on võimalik taotleda Saue valda registreeritud korteriühistul või korteriühistutel, sest lubatud on ka mitme ühistu ühistaotlus. Olukorras, kus korteriühistusse kuulub rohkem kui üks korterelamu, on võimalik toetust küsida igale korterelamule eraldi või kõigile ühiselt. Toetust saab taotleda vaid korterelamule, mille ehitise kasutamise otstarbe kood on 11222 - muu kolme või enama korteriga elamu. Toetuse eelarvest vähemalt 20% on suunatud korteriühistutele, mis asuvad väljaspool Laagri alevikku ja Saue linna, seega ootame taotlema ka väiksemate asulate korteriühistuid.

Mida peab toetuse taotlemiseks tegema?

Nõuetekohase taotluse koos vajalike lisadokumentidega saab korteriühistu esitada elektrooniliselt Saue valla taotluste esitamise iseteeninduskeskkonnas. Kuna taotluste esitamiseks määratud aeg on piiratud, palume huvilistel aegsasti tutvuda määrusega „Korterelamute haljastuse ja hoovide korrastamise toetuse maksmise tingimused ja kord" ning taotluse esitamise nõuetega. Enne taotluse esitamist on olenevalt projektist vajalik läbi viia mitmeid aeganõudvaid tegevusi: KÜ üldkoosolek või KÜ juhatuse koosolek, projekti eelarve koostamine, võrreldavate hinnapakkumiste küsimine, raieloa taotlemine jms.

Milliseid tegevusi toetatakse ja kui palju?

Toetuse suurus kuni 600 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest:

 • puude, põõsaste, püsikute ning lilletaimede soetamine ja istutamine
 • lillevaaside, -amplite soetamine ja paigaldamine • istutusmaterjali soetamine ja istutamine • muru rajamine ja sambla tõrje
 •  puude või põõsaste raie ja hoolduslõikus.

Toetuse suurus kuni 5000 eurot korterelamu kohta, kuid mitte rohkem kui 50% kavandatava tegevuse kogumaksumusest:

 • kinnistu piires paiknevate siseteede ehitamine ja rekonstrueerimine • süvakogumismahutite rajamine, jäätmekogumiskohtade korrastamine või biojäätmete kompostrite soetamine
 • ühiskasutatava mänguväljaku või puhkeala rajamine või parendamine
 • parkimiskohtade (autod, jalgrattad, tõukerattad jm) ehitamine või rekonstrueerimine • abihoone (v.a jäätmemaja) ehitamine või rekonstrueerimine
 • kaugkütte-, vee- ja reoveetorustike ning sadeveelahenduste rajamine või rekonstrueerimine
 • kinnistu valgustuse rajamine või parendamine
 • elektrisõidukite (autod, jalgrattad, tõukerattad jm) laadimistaristu rajamine
 • aia või piirde lammutamine või parendamine
 • turvakaamerate paigaldamine. 

Toetust võib taotleda ka mitmele tegevusele, sh nii haljastus kui ehitus, kuid maksimaalne toetuse määr kokku on 5000 eurot. Toetuse summa makstakse välja korteriühistu esitatud aruande kuludokumentide alusel.

Pane tähele!

Abikõlblikud ei ole haljastuse/hoovi hooldusega seotud regulaarsed tegevused (välikoristus, muru niitmine, lume lükkamine jms).

Toetust ei maksta ettemaksuna, mis tähendab, et korteriühistul peab olema vajalikul hulgal rahalisi vahendeid kogu tegevuse elluviimiseks enne toetuse välja maksmist.

Projekti elluviimist ei tohi alustada enne toetuse saamise otsust, st abikõlbulikud on ainult Saue Vallavalitsuse korraldusega kinnitatud tegevused.

Korteriühistule ei eraldata uut toetust enne, kui eelneva korraldusega eraldatud toetusega on kavandatud tegevus ellu viidud, aruanne tähtaegselt esitatud ja toetus välja makstud või eelnev toetuse eraldamise korraldus kehtetuks tunnistatud.

Biojäätmete kompostrite soetamisel peab arvestama järgmisega: toetust võib taotleda kuuma- ja külmakindlast materjalist aastaringselt välistingimustes kasutatavate biojäätmete kompostrite soetamiseks, mille nõuetekohasel kasutamisel on välistatud loomade sissepääs konteinerisse. Komposteerumiseks sobivate tingimuste tagamiseks peab kompostril olema soojustatud konstruktsioon, süsteem imbvedeliku kogumiseks või väljavooluks, ventilatsioonisüsteem ja alusvõre. Komposter peab olema uus ja sellel peab olema ka tühjendusluuk või sahtel.

Lisainfo:

Toetuse info ja link taotluse esitamiseks on leitavad SIIT. Lisainfo ja küsimused: avaliku ruumi spetsialist Stina Statsenko, stina.statsenko@sauevald.ee, telefon 5190 3199.