« Tagasi

Kernu järve korrastamise projekti KMH programmi avalik väljapanek ja arutelu

Keskkonnaamet teatab Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.
 
Kavandatava tegevuse eesmärk on Kernu paisjärve korrastamine (veekogu süvendamise kogumaht 130 000 m3). Samaaegselt setete väljaveoga on plaanis ehitada maanteetammina kasutatava pinnaspaisu laiend.
 
Paisu laiendi ehitamine on vajalik, et vähendada filtratsiooni läbi pinnaspaisu ja muuta ohutumaks jalakäijate liikumine.
 
Kernu paisjärv asub Saue vallas Kohatu külas katastriüksusel Kernu paisjärv (katastritunnus 29701:005:0425).
 
Arendaja on Saue Vallavalitsus (Kütise tn 8, Saue linn 76505)
Otsustaja on Keskkonnaamet (Roheline 64, Pärnu 80010)
Keskkonnamõju hindaja (ekspert) on LEMMA OÜ (Värvi tn 5, Tallinn 10621)
 
KMH programmiga tutvumine
KMH programmiga on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 12.07.2021–04.08.2021 (k.a) Keskkonnaameti veebilehel, sisestades üleval paremas nurgas olevasse otsingu aknasse „KMH avalikustamine".
 
Ettepanekud, vastuväited ja küsimused
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta saab esitada kuni 04.08.2021 (k.a) otsustaja kontaktidel: Roheline 64, Pärnu 80010 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.
 
KMH programmi avalik arutelu
KMH programmi avalik arutelu toimub 10.08.2021 kell 16.30 Haiba halduskeskuses (Riisipere tee 6, Haiba küla 76301, Saue vald) ja veebikeskkonnas Microsoft Teams.
 
Palume veebikeskkonnas osaleda soovijatel eelnevalt registreerida, andes osalemissoovist teada e-posti aadressile kristy.kaarid@keskkonnaamet.ee hiljemalt 09.08.2021.
 
Veebikeskkonnas aruteluga liitumiseks olev link on leitav Keskkonnaameti veebilehelt, see edastatakse registreerunutele ka enne avaliku arutelu toimumist.