« Tagasi

Kiire internet Riisiperre

Elektrilevi alustas 2019. aastal Eesti esimese operaatorineutraalse tele- ja internetivõrgu ehitamist, mis lahendab väljaspool suuri linnu olevate kodude internetiühenduse puudumist või parendab märkimisväärselt seniseid võimalusi. 
 
Hea uudisena Saue valla Riisipere aleviku elanikele saame öelda, et projekteerimine võrgu väljaehitamiseks on saanud valmis ka teie elukohas ja täna on juba võimalik sõlmida liitumislepinguid. Loe detailsemalt Elektrilevi kodulehelt.
 
Trassi väljaehitamisel toome sidekaabli üldjuhul maja või kinnistu piirile õhuliini või maakaabliga. Kortermajade puhul on oluline ligikaudu poolte korterite liitumislepingute olemasolu, vastasel juhul kallist ja keerulist kinnistusisest sidevõrku rajama ei hakata.
 
Kui liitumisavaldusi on piisavalt, sõlmib Elektrilevi korteriühistuga koostöölepingu. Seejärel korteripõhised liitumislepingud kinnitatakse ja algab ehitus, mis lõpeb kaabli paigaldamisega korterisse, välisukse vahetusse lähedusse.
 
Liitumistasu tuleb kortermajade klientidel tasuda alles meiepoolse kinnituse järgselt, et asume kindlalt ehitama.
 
Esmase liitumistähtaja perioodil on liitumistasu 199 eurot. Liitumistasu on ühekordne ja sellega ei kaasne hoolduskulusid.
 
Pärast esmast liitumistähtaega (3 kuud) liitumise hind tõuseb.
 
Võrguga liitunud kliendi jaoks on operaatori valik vaba ehk teenusepakkujaks saavad olla nii Telia, Tele2, Elisa või mõni teine turuosaline. 
 
Mait Rahi
Elektrilevi uute teenuste projektijuht
 
Foto: elektrilevi
Allkiri: Elektripostile paigaldatakse sidevõrgu kaabli kinnitusi. Foto: Karl-Erik Kumm / Elektrilevi