« Tagasi

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

1. augustist saavad korteriühistud, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010, Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (v.a maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.
 
Toetust saab taotleda
  • biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil töötava katelseadmega 
  • biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne teise taastuvkütuse lahendusega
  • fossiilset kütust kasutav küttesüsteemi (v.a maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega
  • biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga
 
Eelistatud on kaugküttevõrguga liitumine. Sellel juhul võib projekti maksumusse lülitada ka hoonesisesed küttesüsteemiga seotud tööd. Teiste variantide puhul tuleb projekt koostada hoonesiseste küttesüsteemideta.
 
Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja on eelnevalt rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse esitamisel lisada visioon ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike kulude maksumusest. 
 
Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni 30. septembrini andmesüsteemi KIKAS kaudu, kuid taotlusi saab sisestama hakata juba suve alguses.
Täpsema info leiab KIK-i kodulehelt või saab küsida projektikoordinaator Reet Utsult (reet.utsu@kik.ee, 627 4328).
Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium. 
 
KIK on riigile kuuluv finantsasutus, mis rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks ja korraldab ressursisäästlike ideede konkurssi Negavatt. Üheksateistkümne aastaga on riik KIK-i kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti ca 1,8 miljardi euroga.