« Tagasi

Saue Vallavalitsuse raamatupidamine läheb üle viitenumbrite süsteemile

Saue Vallavalitsuse raamatupidamine läheb 15. novembri hommikul alates kella 9-st üle viitenumbrite süsteemile.
 
Üldjuhul tuleb arve tasumisel kasutada arvele või makseteatisele märgitud viitenumbrit. Juhul, kui tasutakse riigilõivu või kui tasumise aluseks ei ole eelnimetatud dokument, tuleb kasutada üldist tabelis toodud viitenumbrit.
 
Makse liigi nimetus viitenumber
Maksud  
Tulumaks 31521011
Maamaks 31521312
Reklaamimaks 31521024
Riigilõivud  
Projekteerimistingimuste riigilõiv  31521037
Ehituslubade riigilõiv  31521040
Kasutusloa riigilõiv 31521053
Vallasekretäri tõestamistoimingute riigilõiv 31521066
Muud riigilõivud  31521079
Majandustegevus  
Hariduslane tegevus 31521082
Kultuuri- ja kunstialane tegevus 31521147
Spordi- ja puhkealane tegevus 31521105
Sotsiaalabialane tegevus 31521118
Majandusalane tegevus 31521286
Keskkonnakaitsealane tegevus 31521228
Elamu-ja kommunaalmajanduse alane tegevus 31521299
Üldvalitsemine 31521121
Müügipileti tasu 31521134
Maa erastamise toimingud 31521309
Kasutamisõiguse tasu (sh maa rent) 31521150
Muu majandustegevus (oksjoni- ja tagatistasud) 31521244
Toetused  
Siht- ja mittesihtotstarbeline toetus 31521163
Sotsiaalobjektide arenduse tasu 31521215
Muud tulud  
Loodusressursside (maavara, vesi)  kasutamine 31521176
Trahvid 31521273
Kindlustus- ja menetluskulude hüvitis 31521189
Muu ebatavaline tulu 31521192
Intressitulu  
Intressitulu 31521202
Pankadevahelised kanded 31521231
Võetud laenud 31521257
Põhivara müügitulu 31521260