1. juulist muutub Eestis surma registreerimise kord. Uue korra kohaselt ei väljasta matmiseks vajalikku dokumenti enam kohalik omavalitsus.   Alates juulist vormistab...

1. juulist muutub surma registreerimise kord

  1. juulist muutub Eestis surma registreerimise kord. Uue korra kohaselt ei väljasta matmiseks vajalikku dokumenti enam kohalik omavalitsus.   Alates juulist vormistab...

Täna, 18. juunil kell 15 saab nurgakivi Veskimöldre haridusmaja Laagri aleviku külje all Alliku külas Veskirahva puiesteel (Veskirahva 21). Nelja lasteaiarühma ja kahe paralleelklassiga...

Veskimöldre haridusmaja saab nurgakivi

Täna, 18. juunil kell 15 saab nurgakivi Veskimöldre haridusmaja Laagri aleviku külje all Alliku külas Veskirahva puiesteel (Veskirahva 21). Nelja lasteaiarühma ja kahe paralleelklassiga...

Seoses sadeveekanalisatsioonikaevude ehitusega on vajalik Saue linnas lühiajaliselt sulgeda Tule tänav lõigul Pärnasalu-Nurmesalu.   Pärnasalu bussipeatusele paigaldatakse ajutised...

18.-20. juunil on Tule tänav lõigul Pärnasalu-Nurmesalu liiklusele suletud

Seoses sadeveekanalisatsioonikaevude ehitusega on vajalik Saue linnas lühiajaliselt sulgeda Tule tänav lõigul Pärnasalu-Nurmesalu.   Pärnasalu bussipeatusele paigaldatakse ajutised...

Suvi on puhkuste aeg. Nii ka Saue Vallavalitsuses. Info Saue Vallavalitsuse töötajate puhkuste, asendamiste ja vastuvõtu muudatuste kohta on leitav valla veebi esilehelt. Infot jagavad ka...

Saue Vallavalitsuse suvine töökorraldus

Suvi on puhkuste aeg. Nii ka Saue Vallavalitsuses. Info Saue Vallavalitsuse töötajate puhkuste, asendamiste ja vastuvõtu muudatuste kohta on leitav valla veebi esilehelt. Infot jagavad ka...

14.-15. juunil sulgeb Go Track OÜ Kivitammi külas maantee nr 11165 Viruküla-Riisipere km 3,425 Kivitammi raudtee ülesõidu seoses selle ehitusega.   Ümbersõit on korraldatud...

Kivitammi raudtee ülesõidu sulgemine 14.-15. juunil

14.-15. juunil sulgeb Go Track OÜ Kivitammi külas maantee nr 11165 Viruküla-Riisipere km 3,425 Kivitammi raudtee ülesõidu seoses selle ehitusega.   Ümbersõit on korraldatud...

Saue Vallavalitsus ning halduskeskused Laagris, Riisiperes ja Haibas on kolmapäeval, 5. juunil, kell 12-15 suletud.   Vastuvõtt Laagri ja Haiba halduskeskuses on kell 15-18. ...

Saue Vallavalitsuse tööaeg 5. juunil

Saue Vallavalitsus ning halduskeskused Laagris, Riisiperes ja Haibas on kolmapäeval, 5. juunil, kell 12-15 suletud.   Vastuvõtt Laagri ja Haiba halduskeskuses on kell 15-18. ...

Pühapäeval, 9. juunil toimub Saue vallas Laagri lähedal Saunapunkti keskuses   Icebug Kõva Mehe Jooks , mille õnnestumiseks vajatakse igas vanuses vabatahtlike abi.   Hea...

Icebug Kõva Mehe Jooks ootab 9. juunil vabatahtlikke appi

Pühapäeval, 9. juunil toimub Saue vallas Laagri lähedal Saunapunkti keskuses   Icebug Kõva Mehe Jooks , mille õnnestumiseks vajatakse igas vanuses vabatahtlike abi.   Hea...

Go Track OÜ sulgeb tuleval nädalavahetusel, 8.-9. juunil Riisiperes maantee nr 11162 Riisipere-Nurme 1,187 km Nissi raudtee ülesõidu seoses selle ehitusega.   Ümbersõit on...

Raudtee ülesõidu sulgemine Riisiperes 8.-9. juunil

Go Track OÜ sulgeb tuleval nädalavahetusel, 8.-9. juunil Riisiperes maantee nr 11162 Riisipere-Nurme 1,187 km Nissi raudtee ülesõidu seoses selle ehitusega.   Ümbersõit on...

Tallinn-Pärnu-Ikla mnt km 23,7 kilomeetril asuva Jõgisoo II silla teistkordseteks koormuskatsetusteks suletaks sild liikluseks 4. juunil. kell 13:00-15:00.   Pärnu –Tallinna suuna...

Jõgisoo Ii silla koormuskatsed 4. juunil Tallinn-Pärnu-Ikla maanteel

Tallinn-Pärnu-Ikla mnt km 23,7 kilomeetril asuva Jõgisoo II silla teistkordseteks koormuskatsetusteks suletaks sild liikluseks 4. juunil. kell 13:00-15:00.   Pärnu –Tallinna suuna...

Hädaolukorra seadus paneb omavalitsustele tõsised ülesanded kriisideks valmistumisel, mis puudutavad eeskätt elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist, elanike teavitamist, evakuatsiooniks...

Me loodame, et ei juhtu, kuid tahame olla valmis

Hädaolukorra seadus paneb omavalitsustele tõsised ülesanded kriisideks valmistumisel, mis puudutavad eeskätt elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamist, elanike teavitamist, evakuatsiooniks...

Adven alustab juuni alguses Saue linna soojusvõrkude kaasajastamisega. Mahukate rekonstrueerimistöödega vahetatakse välja ligi 2,7 km ulatuses vananenud võrke, mille tulemusel vähenevad...

Adven alustab Saue linna kaugküttevõrgu rekonstrueerimistöödega

Adven alustab juuni alguses Saue linna soojusvõrkude kaasajastamisega. Mahukate rekonstrueerimistöödega vahetatakse välja ligi 2,7 km ulatuses vananenud võrke, mille tulemusel vähenevad...

Sel reedel, 24. mail, toimuvad paralleelselt Nõlvaku ja Vanasilla tänava asfalteerimistööd. Liikluskorraldaja sulgeb ajutiselt märkidega Vanasilla tänava ja pärastlõunal Nõlvaku tänava. Pärnu...

Pärnu maantee remondiga seonduvad liikluskorralduse muudatused 24. ja 27. mail Laagris

Sel reedel, 24. mail, toimuvad paralleelselt Nõlvaku ja Vanasilla tänava asfalteerimistööd. Liikluskorraldaja sulgeb ajutiselt märkidega Vanasilla tänava ja pärastlõunal Nõlvaku tänava. Pärnu...

Laitses on 21. mail alates 8.30 ehitustöödest tingitud veeavarii. Avarii kõrvalamiseks tuleb asula veevarustus sulgeda. Eeldatav avarii lõpuaeg on kell 12.00. Pärast vee taasavamist...

Veeavarii Laitses 21. mail

Laitses on 21. mail alates 8.30 ehitustöödest tingitud veeavarii. Avarii kõrvalamiseks tuleb asula veevarustus sulgeda. Eeldatav avarii lõpuaeg on kell 12.00. Pärast vee taasavamist...

SW Energia OÜ teatab, et kütteperiood Haiba katlamajas lõppes 17.mail, ja palub kõigil majaesindajatel kinni keerata hoonete soojussõlmes olevad soojakraanid ja välja lülitada pumbad!  ...

Lõppes kütteperiood Haiba katlamajas

SW Energia OÜ teatab, et kütteperiood Haiba katlamajas lõppes 17.mail, ja palub kõigil majaesindajatel kinni keerata hoonete soojussõlmes olevad soojakraanid ja välja lülitada pumbad!  ...

1. augustist saavad korteriühistud, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010, Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (v.a maagaas) töötava...

Korteriühistud saavad toetust kütteseadme väljavahetamiseks või kaugküttepiirkonnaga liitumiseks

1. augustist saavad korteriühistud, kelle maja on ehitatud enne 1. jaanuari 2010, Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (v.a maagaas) töötava...

Elering AS esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) projekteerimistingimuste taotluse Riisipere 110 kV alajaama ehitamiseks.   Projekteerimistingimuste andmist...

Riisipere alajaama projekteerimistingimuste avatud menetluse korras antava õigusakti eelnõu ja taotluse väljapanekust teavitamine

Elering AS esitas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) projekteerimistingimuste taotluse Riisipere 110 kV alajaama ehitamiseks.   Projekteerimistingimuste andmist...

Saue Vallavolikogu otsustas 2018. aasta septembris seada hoonestusõiguse Tule tn 13 kinnistule Saue linnas Mööbliaida ja katlamaja vahel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kasuks 25...

Saue kiriku eskiisi avalik arutelu 28. mail

Saue Vallavolikogu otsustas 2018. aasta septembris seada hoonestusõiguse Tule tn 13 kinnistule Saue linnas Mööbliaida ja katlamaja vahel Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kasuks 25...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28. mai 2019.   Täpsemat informatsiooni saab...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28. mai 2019.   Täpsemat informatsiooni saab...

14.mail kell 14.00-16.00 ja 15.mail kell 10.00-16.00 toimub Riisipere ja Turba alevikus Eesti õhuväe üksuse koostööharjutus Ühendkuningriigi kopteritega.    Üksus püsib...

Õhuväe koostööharjutus Saue vallas

14.mail kell 14.00-16.00 ja 15.mail kell 10.00-16.00 toimub Riisipere ja Turba alevikus Eesti õhuväe üksuse koostööharjutus Ühendkuningriigi kopteritega.    Üksus püsib...

Kolmapäeva, 8. mai õhtul kell 20-1.30 toimuvad Tallinna ringtee juures Vana-Keila maantee ja Tule tänava ristmiku (nn tanklate ristmiku) amortiseerunud katte asfalteerimistööd. Ristmik...

8. mai õhtul on Vana-Keila maantee ja Tule tänava sissesõit Sauele suletud

Kolmapäeva, 8. mai õhtul kell 20-1.30 toimuvad Tallinna ringtee juures Vana-Keila maantee ja Tule tänava ristmiku (nn tanklate ristmiku) amortiseerunud katte asfalteerimistööd. Ristmik...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 14