Väikehanked

Väikehange „Riisiperes, Raudteeääre (Veetorni tn) parkla ja Riisipere raudteejaama ühendava valgustatud jalgtee ning Laagris Männimetsa tee/Sae tn ristmiku muutmine ja Männimetsa tee jalgtee põhiprojektide koostamine"

 • Avaldatud 31.12.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.01.2021 kell 10.00.

Väikehange "„Nõustamis- ja psühhoteraapia teenuse pakkumine Saue valla lastega peredele"

Hankelepingu projekt

 • Avaldatud 10.12.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.12.2020.

Väikehange „11381 Munalaskme-Laitse ja Vanamõisas 11186 Tutermaa-Vanamõisa tee jalg- ja jalgrattatee kahe põhiprojekti koostamine"

 • Avaldatud 03.12.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 10.12.2020 kell 10.00.

Väikehange „Tahvelarvutite ostmine"

 • Avaldatud 17.11.2020.
 • Pakkumise esitamise tähtaeg 24.11.2020 kell 14.00

Väikehange "Laitse Kirsiaia lasteaia mänguväljaku laienduse projekteerimine ja rajamine"

Asendiplaan

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 11.11.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.11.2020 kell 10.00.

Väikehange "Saue valla jõulutulede hankimine"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 09.11.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 12.11.2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue linna ida osast kogutavate sademevete õli-liivapüüdja ehitusprojekti koostamine"

Projekteerimistingimused

Sademevee puhasti asukoha skeem

 • Avaldatud 14.10.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 23.10.2020.

Väikehange „9 bussipaviljoni klaaside tootmine ja paigaldus"

Maksumuse tabel

Lepimnguprojekt

 • Avaldatud 09.10.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.10.2020 kel 10.00.

Väikehange "Ruila mõisa pargi hoolduskava ja maastikuarhitektuurne lahendus"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 09.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.09.2020.

Väikehange "Bussipaviljoni rajatiste ehitused Saue vallas 2020"

 • Avaldatud 09.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.09.2020 kell 10.00.

Väikehange "Pärnasalu tn jalgrattatee ehitushange"

 • Avaldatud 07.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 11.09.2020 kell 10.00.

Väikehange „Ruila mõisa pargi hoolduskava koostamine"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 01.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.09.2020 kell 10.00.

Väikehange "Pärnasalu tn valgustatud jalgrattatee ehitushange"

 • Avaldatud 28.08.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 02.09.2020 kell 10.00

Väikehange „Saue tammiku hoolduskava täitmine 2020 aasta osas"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 17.08.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.08.2020 kell 10.00.

Väikehange „Rulatatava linnamööbli hankimine"

Joonised

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 10.08.2020.
 • Pakkumiste eisitamise tähtaeg 17.08.2020 kell 10.00.

KORDUSHANGE
Väikehange "Ruila Põhikooli klassiruumide sisutuse hankimine"

Klassiruumide sisustuse plaan

Väikehanke alusdokument

Pakkumuse kululoend

Hankelepingu projekt

 • Avaldatud 10.08.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.08.2020 kell 12.00

Väikehange "Ruila Põhikooli klassiruumide sisutuse hankimine"

Klassiruumide sisustuse plaan

Väikehanke alusdokument

Pakkumuse kululoend

Hankelepingu projekt

 • Avaldatud 30.07.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 3.08.2020
 • Hange tühistatud 10.08.2020

Väikehange "Saue Gümnaasiumi klassiruumide 407 ja 419 remont"

Klassiruum 407

Klassiruum 419

Ühikuhindade tabel

Töövõtuleping

 • Avaldatud 26.06.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.07.2020 kell 10.00.

Väikehange "Ruila kooli ehitus- ja remonttööd"

 • Avaldatud 25.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 03.07.2020 kell 09.00.

Seedri kinnistu elamu ja kuuri lammutus

 • Avaldatud 22.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.07.2020 kell 11.00.
 • Lisaküsimused 654 1150, 5687 6208, Saue Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Silver Libe.

Väikehange "Saue lasteaia Midrimaa D-korpuse remont"

Tööde loetelu ja kirjeldus

1. korrus

2. korrus

Töövõtuleping

 • Avaldatud 03.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.06.2020 kell 10.00. Palun esitada pakkumine põranda- ja liistude vahetuseta.

Väikehange „Serverarvutite ja SAN kettamassiivi ostmine"

 • Avaldatud 01.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 05.06.2020 kell 14.00.

Väikehange "Turba koolimaja remont"

Remondi lähteülesande tehniline kirjeldus

Pakkumuse vorm

Turba kooli lõige

Turba kooli I korruse plaan

Turba kooli II korruse plaan

Töövõtuleping

 • Avaldatud 25.05.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 3. juuni 2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue vallas kahe tee-ehitus hanke omanikujärelevalve"

 • Avaldatud 23.04.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 29.04.2020 kell 11.00

Väikehange „Detailplaneeringute digiteerimine kujule, mis vastaks riigihalduse ministri 01.11.2019 määrusele „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded""

 • Avaldatud 08.04.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.04.2020 kell 10.00.

Väikehange „Detailplaneeringute digiteerimine kujule, mis vastaks riigihalduse ministri 01.11.2019 määrusele "Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded""

Tabel 1: maksumus

Tabel 2: töö hinnanguline ajakulu pabertoimikute digitaliseerimisel

Tabel 3: erinevad planeeringu liigid

 • Avaldatud 16.03.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 23.03.2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU arendustöö hankimine 2020. aastal"

 • Avaldatud 09.03.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.03.2020 kell 12.00.

Väikehange „Sepu tee silla projekteerimis- ja ehitushange Munalaskmel"

Projekteerimistingimuste määramine Munalaskmel Sepu teel Munalaskme oja silla ehitusprojekti koostamiseks

 • Avaldatud 04.03.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.03.2020 kell 11.00.

Väikehange „Lasteaia Riisikas mänguväljaku rajamine"

Lasteaia mänguväljaku põhiprojekt

Lasteaia mänguväljaku maksumustabel

Lasteaia mänguväljaku ehitamise töövõtuleping

 • Avaldatud 03.03.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.03.2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue valla elanike rahulolu uuring"

 • Avaldatud 25.02.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 06.03.2020 kell 12.00.

Vähempakkumise päring „Teede ja tänavate markeeringutööd 2020"

Pakkumuse hindade vorm

 • Avaldatud 18.02.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.02.2020 kell 11.00.

Väikehange „Laagris Tihniku ja Pilliroo tänava, Allikul Põllu tee ning Ääsmäel Aasamäe tänava omanikujärelevalve tööd"

 • Avaldatud 18.02.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.02.2020 kell 10.00.

Vähempakkumise päring „Tänavate märgpuhastus 2020"

 • Avaldatud 14.02.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.02.2020 kel 10.00.

Väikehange „Ekspertuuring Saue linna uue läbimurde rajamiseks põhja suunas"

 • Avaldatud 14.02.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.02.2020 kell 11.

Väikehange „Riisipere jäätmepunkti platsi laiendamise ja Turbas Tööstuse 29 jalgteede põhiprojektide koostamine"

 • Avaldatud 30.01.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 07.02.2020 kell 11.00.

Väikehange "Saue linnas Pärnasalu tn jalg- ja jalgrattatee, Koidu külas Hämariku tee ja Koidumetsa tee jalgtee ning Laagris, Tuulemurru tn jalg- ja jalgrattatee põhiprojektide koostamine"

 • Avaldatud 23.01.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2020 kell 13.00.

Väikehange "Kuuse tänava, Avamaa tn jalgtee ja Kuuse põik ning Veskitammi tn (tunneli ühenduse) jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine"

 • Avaldatud 22.01.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 27.01.2020 kell 13.00.

Vähempakkumise päring „Liiklusmärgid ja paigaldustööd Saue vallas 2020"

Pakkumuse hindade vorm

 • Avaldatud 16.01.2020.
 • Pakkumuste esitamiste tähtaeg 22.01.2020 kell 11.00.

Väikehange „Heli-, valgus- ja videotehniline lahendus ning ruumikujundus Saue valla vastuvõtul"

Saue spordikeskuse plaan

 • Avaldatud 07.01.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 17.01.2020 kell 10.00.

Väikehange "Avaliku bussiliiniveo korraldamine Saue vallas bussiliinil L1 perioodil 01.02.2020 kuni 31.08.2020"

Lisa 1

 • Avaldatud 30.12.2019.
 • Pakkumiste esitamiste tähtaeg 08.01.2020 kell 18.00.

Väikehange "Saue Gümnaasiumi õpilastoolide täishooldus"

 • Avaldatud 23.12.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 02.01.2020 kell 12.00.

Väikehange „Katete taastamiste ja uute kergkatete ehituste teehoiutöökirjelduste projekteerimistööd"

 • Avaldatud 28.11.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.12.2019 kell 10.00.

Väikehange „Nurmesalu tänava, Vana-Keila mnt ja Tammetõru tänava põhiprojekti koostamine"

 • Avaldatud 22.11.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 29.11.2019 kell 14.00.

Väikehange "Külaliste toitlustamine Saue valla vastuvõtul"

 • Avaldatud 15.11.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 02.12.2019 kell 10.00.

Väikehange "Turba endise tööstuskatlamaja lammutamine ja jäätmete likvideerimine"

 • Avaldatud 01.11.2019.
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.11.2019 kell 11.00.

Alliku tee 13-11 korteri remondi väikehange

 • Avaldatud 29.10.2019.
 • Pakkumuste esitamiste tähtaeg 08.11.2019 kell 10.00.