Väikehanked

Väikehange "Iluõunapuude istutamine Tule tn äärde"

 • Avaldatud 11.10.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.10.2021 kell 10.00.

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Omanikujärelevalve  teenuse tellimine – Kotka lasteaia rajamine"

Lisa 1 Netokäive ja kutsealane pädevus

Lisa 2 Pakkumuse maksumuse esildis

Lisa 3 Vastutava spetsialisti CV

Lisa 4 Tehniline kirjeldus

Lisa 5 Omanikujärelevalve käsunduslepingu üldtingimused

 • Avaldatud 11.10.2021
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.10.2021 kell 12.00.

 

Väikehange "Nissi kalmistu olemasoleva osa rekonstrueerimine ja laienduse projekteerimine"

 • Avaldatud 28.09.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 05.10.2021. kell 10.00.

 

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue valla finantstarkvara (MS Business Central) arendustöö hankimine 2021. aastal"

 • Avaldatud 22.09.2021.
 • Pakkumiste esitamiste tähtaeg 24.09.2021 kell 12.00.
 

Kaselaane väljaku valgustuse joonis

Tööde maksumusttabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 25.08.2021.
 • Pakkumiste esitamiste tähtaeg 01.09.2021 kell 10.00.

Väikehange "Korteri Tule 3-44 remonttööd"

 • Avaldatud 09.09.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 19.08.2021. kell 10.00.

Väikehange "Korteri Metsa 4-1 remonttööd ning korteri Pargi 1-29 välisukse ja kahe akna vahetus"

 • Avaldatud 09.08.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 16.08.2021 kell 10.00.

Väikehange "Riisipere jäätmeplatsi aia ehitus ja Kaasiku jäätmeplatsi aia ehitus" 

Tingimused:

 • tööde täitmise tähtaeg Riisipere aial on 30. september 2021
 • tööde täitmise tähtaeg Kaasiku aial on 31. oktoober 2021

Riisipere aia ehitust saab kohe alustada.Kaasiku platsi hakatakse ehitama augusti lõpus ja seega saab selle aia ehitusega alustada  8. oktoobril

Dokumendid

 • Avaldatud 23.07.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 28,07.2021 kell 10.00.

Väikehange "Teetööd Laagris"  

Teehoiutööde kirjeldus

Kululoend

 • Avaldatud 20.07.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 27.07.2021 kell 10.00.

Vähempakkumise päring „Liiklusmärgid ja paigaldustööd Saue vallas 2021 - 2022"

Pakkumuse hindade vorm

Töövõtuleping

 • Avaldatud 07.07.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.07.2021 kell 11.00.

Väikehange „Ruila mõisa pargi võsa ja ohtlike puude eemaldamine"

Hooldusplaan

Väikehanke lepinguprojekt

 • Avaldatud 07.07.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.07.2021 kell 10.00.

Väikehange „Kuubik-paviljonide tootmine ja paigaldamine"

Väikehanke alusdokument/tehniline kirjeldus, alusdokumendi lisad

Lepingu projekt

 • Avaldatud 02.07.2021, uuendatud 15.07.2021
 • Pakkumiste esitamiste tähtaeg 23.07.2021 kell 12.00.

Väikehange Nissi Põhikooli remont

Remondi lähteülesanne tehniline kirjeldus

II korrus

Hinnapakkumise põhi

Töövõtuleping

 • Avaldatud 16.06.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 29.06.2021 kell 10.00.

Väikehange "Turba Kooli lamekatuse ja fassaadi remont"

Katuse remondi lähteülesande tehniline kirjeldus

Eksperthinnang

Lisa 1 Hoone vaated

Lisa 3 Lamekatused ja fassaadid

Hinnapakkumise põhi

 
 • Avaldatud 16.06.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.06.2021 kell 10.00..

Väikehange „Haiba, Riisipere tee 19 remont"

I korrus

II korrus

Kelder

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Lisa 1-1 Tehniline kirjeldus, esimese korruse uus plaan

Lisa 1-2 Tehniline kirjeldus, teise korruse uus plaan

Lisa 2 Hinnapakkumise vorm

Töövõtuleping

 • Avaldatud 13.05.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 24.05.2021 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue linn, Tule tn 7 renoveerimine. Omanikujärelevalve teenus"

 • Avaldatud 26.04.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.04.2021 kell 11.00

Hanke alusdokument

 LISA 1 netokäive ja kutsealane pädevus

 LISA 2 Pakkumuse maksumuse esildis

 LISA 3 Vastutava spetsialisti CV

 LISA 4 Tehniline kirjeldus

 LISA 5 Käsundusleping

Väikehange "Korteri Metsa 4-33, Turba remonttööd"

 • Avaldatud 26.04.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 10.05.2021 kell 10.00.

Väikehange „Riisipere halduskeskuse parkla laienduse, läbisõidutee, jalg- ja jalgrattateede ning seda ümbritseva avaliku ruumi korrastamise projekteerimis- ja ehitushange"

Täpsustused hankele

Projekteerimise ja ehituse töövõtuleping

 • Avaldatud 14.04.2021
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.04.2021 kell 10.00.

Väikehange "Saue linna mänguväljakute laiendamise projekteerimine ja ehitus"

 • Avaldatud 31.03.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 07.04.2021 kell 10.00.

Väikehange „Laagris Päikese tn renoveerimine"

Asendiplaan

Ristlõige

Tööde mahud

 • Avaldatud 24.03.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 31.03.2021 kell 10.00.

Väikehange „Kernu paisjärve korrastamiseks KMH koostamine"

 • Avaldatud 18.03.2021
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 22.03.03.2021 kell 15.00.

Väikehange "Ruila Põhikooli hoone remonttööd" 

 • Avaldatud 15.03.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 19.03.2021 kell 10.00

Väikehange "Ruila mõisa pargi hoolduskava ja maastikuarhitektuurse lahenduse koostamine"

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 22.02.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.03.2021 kell 10.00.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Saue linnas Saue Gümnaasiumi esise Nurmesalu tänava, Kesa ja Kauguse tänava rekonstrueerimise ja Pärnasalu tänava (lõigus Ladva tänav kuni Pärnasalu põik) jalg- ja jalgrattatee, Vana-Keila mnt  ja Tule põik peatumistaskute ja parkla laienduse põhiprojektide koostamine"

Eelnõu

Projektid

Hankeleping

 • Avaldatud 19.02.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 26.02.2021 kell 14.00

Väikehange "Haraka tee 2-6 sotsiaalkorteri remont"

Remonttööde loetelu

Töövõtuleping

 • Avaldatud 19.02.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.03,.2021 kell 10.00

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Tänavate märgpuhastus 2021"

Tehniline kirjeldus

Pakkumustabel

 • Avaldatud 18.02.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 26.02.2021 kell 10.00

Alla väikehanke piirmäära jääv hange "Teede ja tänavate markeeringutööd 2021"

Pakkumustabel

 • Avaldatud 18.02.2021.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 26.02.2021 kell 11.00

Väikehange „Riisiperes, Raudteeääre (Veetorni tn) parkla ja Riisipere raudteejaama ühendava valgustatud jalgtee ning Laagris Männimetsa tee/Sae tn ristmiku muutmine ja Männimetsa tee jalgtee põhiprojektide koostamine"

 • Avaldatud 31.12.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.01.2021 kell 10.00.

Väikehange "„Nõustamis- ja psühhoteraapia teenuse pakkumine Saue valla lastega peredele"

Hankelepingu projekt

 • Avaldatud 10.12.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.12.2020.

Väikehange „11381 Munalaskme-Laitse ja Vanamõisas 11186 Tutermaa-Vanamõisa tee jalg- ja jalgrattatee kahe põhiprojekti koostamine"

 • Avaldatud 03.12.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 10.12.2020 kell 10.00.

Väikehange „Tahvelarvutite ostmine"

 • Avaldatud 17.11.2020.
 • Pakkumise esitamise tähtaeg 24.11.2020 kell 14.00

Väikehange "Laitse Kirsiaia lasteaia mänguväljaku laienduse projekteerimine ja rajamine"

Asendiplaan

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 11.11.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 18.11.2020 kell 10.00.

Väikehange "Saue valla jõulutulede hankimine"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 09.11.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 12.11.2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue linna ida osast kogutavate sademevete õli-liivapüüdja ehitusprojekti koostamine"

Projekteerimistingimused

Sademevee puhasti asukoha skeem

 • Avaldatud 14.10.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 23.10.2020.

Väikehange „9 bussipaviljoni klaaside tootmine ja paigaldus"

Maksumuse tabel

Lepimnguprojekt

 • Avaldatud 09.10.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.10.2020 kel 10.00.

Väikehange "Ruila mõisa pargi hoolduskava ja maastikuarhitektuurne lahendus"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 09.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 28.09.2020.

Väikehange "Bussipaviljoni rajatiste ehitused Saue vallas 2020"

 • Avaldatud 09.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.09.2020 kell 10.00.

Väikehange "Pärnasalu tn jalgrattatee ehitushange"

 • Avaldatud 07.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 11.09.2020 kell 10.00.

Väikehange „Ruila mõisa pargi hoolduskava koostamine"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 01.09.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.09.2020 kell 10.00.

Väikehange "Pärnasalu tn valgustatud jalgrattatee ehitushange"

 • Avaldatud 28.08.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 02.09.2020 kell 10.00

Väikehange „Saue tammiku hoolduskava täitmine 2020 aasta osas"

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 17.08.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.08.2020 kell 10.00.

Väikehange „Rulatatava linnamööbli hankimine"

Joonised

Maksumuse tabel

Lepinguprojekt

 • Avaldatud 10.08.2020.
 • Pakkumiste eisitamise tähtaeg 17.08.2020 kell 10.00.

KORDUSHANGE
Väikehange "Ruila Põhikooli klassiruumide sisutuse hankimine"

Klassiruumide sisustuse plaan

Väikehanke alusdokument

Pakkumuse kululoend

Hankelepingu projekt

 • Avaldatud 10.08.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.08.2020 kell 12.00

Väikehange "Ruila Põhikooli klassiruumide sisutuse hankimine"

Klassiruumide sisustuse plaan

Väikehanke alusdokument

Pakkumuse kululoend

Hankelepingu projekt

 • Avaldatud 30.07.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 3.08.2020
 • Hange tühistatud 10.08.2020

Väikehange "Saue Gümnaasiumi klassiruumide 407 ja 419 remont"

Klassiruum 407

Klassiruum 419

Ühikuhindade tabel

Töövõtuleping

 • Avaldatud 26.06.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 08.07.2020 kell 10.00.

Väikehange "Ruila kooli ehitus- ja remonttööd"

 • Avaldatud 25.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 03.07.2020 kell 09.00.

Seedri kinnistu elamu ja kuuri lammutus

 • Avaldatud 22.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.07.2020 kell 11.00.
 • Lisaküsimused 654 1150, 5687 6208, Saue Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Silver Libe.

Väikehange "Saue lasteaia Midrimaa D-korpuse remont"

Tööde loetelu ja kirjeldus

1. korrus

2. korrus

Töövõtuleping

 • Avaldatud 03.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.06.2020 kell 10.00. Palun esitada pakkumine põranda- ja liistude vahetuseta.

Väikehange „Serverarvutite ja SAN kettamassiivi ostmine"

 • Avaldatud 01.06.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 05.06.2020 kell 14.00.

Väikehange "Turba koolimaja remont"

Remondi lähteülesande tehniline kirjeldus

Pakkumuse vorm

Turba kooli lõige

Turba kooli I korruse plaan

Turba kooli II korruse plaan

Töövõtuleping

 • Avaldatud 25.05.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 3. juuni 2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue vallas kahe tee-ehitus hanke omanikujärelevalve"

 • Avaldatud 23.04.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 29.04.2020 kell 11.00

Väikehange „Detailplaneeringute digiteerimine kujule, mis vastaks riigihalduse ministri 01.11.2019 määrusele „Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded""

 • Avaldatud 08.04.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 15.04.2020 kell 10.00.

Väikehange „Detailplaneeringute digiteerimine kujule, mis vastaks riigihalduse ministri 01.11.2019 määrusele "Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded""

Tabel 1: maksumus

Tabel 2: töö hinnanguline ajakulu pabertoimikute digitaliseerimisel

Tabel 3: erinevad planeeringu liigid

 • Avaldatud 16.03.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 23.03.2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu SPOKU arendustöö hankimine 2020. aastal"

 • Avaldatud 09.03.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.03.2020 kell 12.00.

Väikehange „Sepu tee silla projekteerimis- ja ehitushange Munalaskmel"

Projekteerimistingimuste määramine Munalaskmel Sepu teel Munalaskme oja silla ehitusprojekti koostamiseks

 • Avaldatud 04.03.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.03.2020 kell 11.00.

Väikehange „Lasteaia Riisikas mänguväljaku rajamine"

Lasteaia mänguväljaku põhiprojekt

Lasteaia mänguväljaku maksumustabel

Lasteaia mänguväljaku ehitamise töövõtuleping

 • Avaldatud 03.03.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 13.03.2020 kell 10.00.

Väikehange „Saue valla elanike rahulolu uuring"

 • Avaldatud 25.02.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 06.03.2020 kell 12.00.

Vähempakkumise päring „Teede ja tänavate markeeringutööd 2020"

Pakkumuse hindade vorm

 • Avaldatud 18.02.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.02.2020 kell 11.00.

Väikehange „Laagris Tihniku ja Pilliroo tänava, Allikul Põllu tee ning Ääsmäel Aasamäe tänava omanikujärelevalve tööd"

 • Avaldatud 18.02.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 25.02.2020 kell 10.00.

Vähempakkumise päring „Tänavate märgpuhastus 2020"

 • Avaldatud 14.02.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.02.2020 kel 10.00.

Väikehange „Ekspertuuring Saue linna uue läbimurde rajamiseks põhja suunas"

 • Avaldatud 14.02.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 21.02.2020 kell 11.

Väikehange „Riisipere jäätmepunkti platsi laiendamise ja Turbas Tööstuse 29 jalgteede põhiprojektide koostamine"

 • Avaldatud 30.01.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 07.02.2020 kell 11.00.

Väikehange "Saue linnas Pärnasalu tn jalg- ja jalgrattatee, Koidu külas Hämariku tee ja Koidumetsa tee jalgtee ning Laagris, Tuulemurru tn jalg- ja jalgrattatee põhiprojektide koostamine"

 • Avaldatud 23.01.2020
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 30.01.2020 kell 13.00.

Väikehange "Kuuse tänava, Avamaa tn jalgtee ja Kuuse põik ning Veskitammi tn (tunneli ühenduse) jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine"

 • Avaldatud 22.01.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 27.01.2020 kell 13.00.

Vähempakkumise päring „Liiklusmärgid ja paigaldustööd Saue vallas 2020"

Pakkumuse hindade vorm

 • Avaldatud 16.01.2020.
 • Pakkumuste esitamiste tähtaeg 22.01.2020 kell 11.00.

Väikehange „Heli-, valgus- ja videotehniline lahendus ning ruumikujundus Saue valla vastuvõtul"

Saue spordikeskuse plaan

 • Avaldatud 07.01.2020.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 17.01.2020 kell 10.00.

Väikehange "Avaliku bussiliiniveo korraldamine Saue vallas bussiliinil L1 perioodil 01.02.2020 kuni 31.08.2020"

Lisa 1

 • Avaldatud 30.12.2019.
 • Pakkumiste esitamiste tähtaeg 08.01.2020 kell 18.00.

Väikehange "Saue Gümnaasiumi õpilastoolide täishooldus"

 • Avaldatud 23.12.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 02.01.2020 kell 12.00.

Väikehange „Katete taastamiste ja uute kergkatete ehituste teehoiutöökirjelduste projekteerimistööd"

 • Avaldatud 28.11.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 6.12.2019 kell 10.00.

Väikehange „Nurmesalu tänava, Vana-Keila mnt ja Tammetõru tänava põhiprojekti koostamine"

 • Avaldatud 22.11.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 29.11.2019 kell 14.00.

Väikehange "Külaliste toitlustamine Saue valla vastuvõtul"

 • Avaldatud 15.11.2019.
 • Pakkumiste esitamise tähtaeg 02.12.2019 kell 10.00.

Väikehange "Turba endise tööstuskatlamaja lammutamine ja jäätmete likvideerimine"

 • Avaldatud 01.11.2019.
 • Pakkumuste esitamise tähtaeg 18.11.2019 kell 11.00.

Alliku tee 13-11 korteri remondi väikehange

 • Avaldatud 29.10.2019.
 • Pakkumuste esitamiste tähtaeg 08.11.2019 kell 10.00.