Vaimne tervis

Vaimne tervis on heaoluseisund, mil inimene saab realiseerida võimed, tuleb toime normaalsete pingetega elus, töötab tulemuslikult ja viljakalt ning annab panuse ühiskondlikku ellu.
 
Vaimne tervis on enam kui haiguse puudumine. Vaimne tervis on globaalne rahvuslik rikkus. See on fundamentaalne inimõigus, tähtis osa inimeste tervisest ja heaolust, parandab sotsiaalset kapitali ning elukeskkonna turvalisust. (Juhendmaterjal Laste vaimse tervise edendamise võimalustest ning parimast praktikast Euroopas, Kai Teeäär, 2005).
 
Saue vald panustab elanike vaimse tervise ja toimetuleku toetamisse mitmel viisil. Seni oleme pakkunud perekonda ja lapsi toetavaid teenuseid lastekaitsespetsialisti suunamisel ja täiendavaid sotsiaalteenuseid sotsiaaltööspetsialisti suunamisel.
 
Käesoleval aastal taotlesime sotsiaalministeeriumist vaimse tervise teenuse toetust kohalikule omavalitsusele.
 
Saadud toetuse abil on Saue valla elanikel võimalik saada lisaks juba olemasolevatele teenustele psühholoogilise nõustamise teenust (ka kliinilise psühholoogi teenust), sõltuvusest vabanemiseks kogemusnõustaja teenust, osaleda erinevates gruppides nii vanemlushariduse kui sotsiaalsete oskuste omandamiseks ning Laagri kooli ja Midrimaa lasteaia lastel on võimalik saada saviteraapia teenust.
 
Teenuseid pakume koostöös MiCreative OÜ saviterapeut Lilian Liiväärega, savitaerapeut Tuuli Kuningaga, EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö SA psühholoog Gähtlin Leppäneni, MTÜ Optimus psühholoog Mihkel Velströmi ja nõustaja Ene Velströmiga, Libertas Keskus OÜ kogemusnõustajate Kalle Halliku ja Ingrid Johanna Wallsiga ning Ivica Mägi Autimiskooliga.
 
Teenusele jõudmiseks on mitmeid viise. Jätkuvalt on võimalik võtta ühendust piirkonna lastekaitsespetsialisti või sotsiaaltööspetsialistiga ja paluda teenusele suunamist. Juhul, kui mingil põhjusel ei saa või ei soovi spetsialisti poole pöörduda, võib kirjutada ka aadressil vaimnetervis@sauevald.ee.
 
Perekonda toetavad teenused Saue vallas lastekaitse hindamisel ja suunamisel
 • sotsiaalnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine (individuaal- ja perenõustamine)
 • teraapia (pereteraapia, saviteraapia, loovteraapia, kunstiteraapia)
 • perelepitus
 • tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lapsele
 • peretugiisikuteenus toimetulekuraskustes perele
 • raseduskriisi nõustamine
 • vanemaharidusprogramm „Imelised Aastad" ja PREP paarisuhte arendamise programm
Koostööpartnerid Eesti Diakoonia Perekeskus, Perede ja Laste Nõuandekeskus MTÜ, MTÜ Papaver, Malverk OÜ, Abiboks OÜ, SA Väärtustades Elu.
 
Muud täiendavad sotsiaalteenused  sotsiaaltöötaja suunamisel (täiendavate sotsiaalteenustele suunamine toimub rahaliste vahendite olemasolul)
 • psühholoogi nõustamisteenus
 • eripedagoogi nõustamisteenus
 • logopeedi teenus
 • perelepitusteenus
 • kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine
 • tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine
 • rehabilitatsiooniteenusel osalemine
 • sõltuvusravil osalemine
 • erihoolekandeteenusel osalemine
 • toiduabi
 • viipekeele teenus
 • muud toetavad teenused

Artiklid vaimse tervise teemadel