Vald tunnustab

Määrus "Saue valla tunnustamise avaldamise kord" sätestab Saue vallas tunnustuse avaldamise liigid ja korra.

Saue valla tunnustusavaldused on valla vapimärk, valla aukiri ja valla tänukiri.

Saue valla vapimärk

Vapimärk on on Saue valla kõrgeim autasu. Sellele tiitlile võib nomineerida nii lihtsaid inimesi kui ettevõtete juhte ja ametiisikuid. Vapimärke antakse kord aastas veebruaris, kui vald tähistab pidulikult Eesti Vabariigi sünnipäeva. Aastas antakse välja vaid kuni kolm vapimärki ja saajad otsustab volikogu. Teod ja saavutused peavad olema nomineeritul silmapaistvad ja valla arengut soosivad.
 
Avaldus vapimärgi andmiseks tuleb esitada 31. detsembriks 2019 kas digiallkirjastatult aadressile info@sauevald.ee või kui allkirjastate paberil, siis tuua kas vastuvõtusekretäride kätte vallavalitsuses või halduskeskustes Laagris, Riisiperes ja Haibas või saata postiga Saue Vallavalitsuse aadressile Tule 7, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa.
 

Saue valla aukiri antakse

 • vapimärgi saajale
 • tunnustuse „Saue valla aasta tegu" saajale
 • tunnustuse „Aasta sädeinimene" saajale
 • tunnustuse „Aasta vabatahtlik" saajale
 • tunnustuse „Aasta ettevõtja" saajale
 • tunnustuse „Aasta vabaühendus" saajale
 • tunnustuse „Aasta sportlane" või „Aasta võistkond" saajale
 • tunnustuse „Aasta loomeinimene" saajale
 • tunnustuse „Tegus noor" saajale
 • tunnustuse „Aasta noorettevõtja" saajale
 • tunnustuse „Noorte lemmik" saajale
 • tunnustuse „Aasta abistaja" saajale
 • tunnustuse „Aasta noorsportlane" saajale

Saue valla tänukiri antakse

 • Saue valla mittetulundusühingute, seltside, laulukooride, tantsu- ja lauluansamblite, spordiseltside, näitemänguseltside, kodukaunistamise seltside, külaseltside jm eestvedajatele, isiklike või vastavate ühingute jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul
 • isikule, ettevõttele või kollektiivile, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust
 • muudel tunnustust väärivatel juhtudel

Tunnustusavalduste taotlemine

Isikule tunnustusavalduse andmiseks esitatakse vallavalitsusele motiveeritud avaldus.
Avaldusse märgitakse järgmised andmed:
 • avaldaja ees ja perekonnanimi ning isiku- või registrikood;
 • tunnustatava ees ja perekonnanimi ning isiku- või registrikood;
 • tunnustusavalduse liik;
 • tunnustustusavalduse põhjendus.

Avalduste esitamise tähtajad

 • vapimärgi taotlemisel hiljemalt 31. detsembriks
 • aukirja või volikogu tänukirja taotlemisel hiljemalt 45 kalendripäeva enne tunnustusavalduse kätteandmist
 • vallavalitsuse tänukirja taotlemisel hiljemalt kaks nädalat enne kätteandmist
 • auhinna kandidaadi esitamisel konkursi tingimustes määratud tähtajaks