Valdkonna kontaktid

Kalle Pungas
Amet: abivallavanem, palgaline vallavalitsuse liige
Telefon: 506 6974
E-posti aadress: kalle.pungas@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, inimgeograafia
   
Indrek Brandmeister NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee (vastab E-R).
Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 534 07008
E-posti aadress: indrek.brandmeister@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, avalik haldus
   
Indrek Pikk NB! Kui sul on üldisem teede arengut, hooldust, ehitust puudutav või tänavavalgustusega seonduv küsimus, edasta see aadressil teed@sauevald.ee (vastab E-R).
Amet: teedespetsialist, ametijuhend
Telefon: 5680 4890
E-posti aadress: indrek.pikk@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, tsiviilehitus
   

Birgit Panksepp

Amet: keskkonnaspetsialist, teeninduspiirkond ühinemiseelne Saue vald,  ametijuhend
Telefon: 5344 6686
E-posti aadress:  birgit.panksepp@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, bioloogia-geograafia ja loodusturism
   
Helari Buht  
Puhkab 27.01 - 03.02, asendab Birgit Panksepp, 5344 6686.
Amet: keskkonnaspetsialist, ametijuhend
Telefon: 5357 3361
E-posti aadress: helari.buht@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, maastikukaitse ja -hooldus
   
Marju Norvik
Amet: heakorra spetsialist, ametijuhend
Telefon: 515 6878
E-posti aadress: marju.norvik@sauevald.ee
Haridus:  kõrgharidus, loodusvarade kasutamine ja kaitse
   
Miia Kraun
Puhkab 27.01 - 03.02, asendab Marju Norvik, 515 6878.
Amet: avaliku ruumi spetsialist, ametijuhend
Telefon: 5309 9202
E-posti aadress: miia.kraun@sauevald.ee
Haridus: kõrgharidus, avaliku ruumi spetsialist