Valimised Eestis

Valimised Eestis www.valimised.ee

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on Eesti Vabariigis kõrgeima riigivõimu kandjaks rahvas, kes teostab seda hääleõiguslike kodanike kaudu Riigikogu valimisega ja rahvahääletusega.
 
Lisaks toimuvad iga nelja aasta tagant kohaliku omavalitsuse volikogu valimised ja iga viie aasta tagant Euroopa Parlamendi valimised.
 
Hääletamiseks peab isik olema vähemalt 18-aastane, kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel vähemalt 16-aastane. Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos ning kannab vanglakaristust. Hääletamiseks peab isik olema kantud valijate nimekirja, mis tähendab, et tal peab olema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress. Euroopa Parlamendi valimistel võib isik hääletada ja kandideerida ainult ühes liikmesriigis.
 
Kandideerimiseks peab isik olema Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel 21-aastane ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel 18-aastane ja vastama hääletamisõiguslikkuse nõuetele. Kandideerida ei tohi tegevväelased. Isikud, kes on Riigikogu liikme, Euroopa Parlamendi liikme või volikogu liikme mandaadiga ühitamatus ametis saavad kandideerida, kuid valituks osutumisel peavad nad otsustama kas võtta vastu mandaat või jätkata senises ametis ning mandaadist loobuda. Alates 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamisest võib Riigikogu liige olla samaaegselt ka kohaliku omavalitsuse volikogu liige.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised

Volikogu valitakse neljaks aastaks. Volikogu valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev. Viimased kohaliku omavalitsuse volikogu valimised olid 17. oktoobril 2021.

Riigikogu valimised

Riigikogu korralised valimised toimuvad märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale. Viimased Riigikogu valimised olid 3. märtsil 2019. Järgmised tulevad 5. märtsil 2023.

Euroopa Parlamendi valimised

Euroopa Parlamendi liikmed valitakse viieks aastaks. Euroopa Parlamendi valimispäev jääb Euroopa Liidu Nõukogu määratud ajavahemikku. Valimispäev on pühapäev. Euroopa parlamendi valimised olid 26. mail 2019.