Valingu küla

MTÜ Valingu ja Aila Külaselts
Maris Zernand-Vilson
Telefon: 529 9153
 
Küla läbib Tallinna-Paldiski ja Tallinna-Turba raudtee, Valingul on raudteepeatus.
Valingult Keilasse on ligikaudu kolm kilomeetrit.
 
Valingu küla hiidrahnu mõõtmed on järgmised: pikkus 10,3 m, laius 6,8 m, kõrgus 4,7 m, ümbermõõt 25,9 m.
 
Valingu küla teeb koostööd Aila külaga, moodustatud on ühine külaselts.
 
Valingu külas elab 1. jaanuari 2020 seisuga 274 elanikku, neist mehi 149 ja naisi 125.
 
 
Valingu hiidrahn.Ilme Parik – Üleslaadija oma töö, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40495808