Väljastatud avaliku ürituse load

26. veebruaril antud avaliku ürituse luba

Saue laadad

21. märtsil, 20. juunil, 12. septembril ja 28. novembril 2020. a kell 9-16 Pärnasalu põik 11 platsil Saue linnas Saue valla territooriumil. Ürituse eest vastutav isik on Silvi Pärn: telefon 5805 0167, e-post laadakorraldus@gmail.com (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 219)

22. jaanuaril antud avaliku ürituse luba

Saue OTT

2020. aasta igal kolmapäeval kell 17.00-19.00 Pärnasalu 19 maja ees parklas Saue linnas Saue valla territooriumil. Ürituse eest vastutav isik on Egon Müür: telefon 505 2436, e-post egon.muur@lastehaigla.ee (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 71).