Väljastatud avaliku ürituse load

3. märtsil antud avaliku ürituse luba

Saue OTT

3. märts-31. detsember 2021. a igal kolmapäeval kell 17-19  Pärnasalu 19 platsil Saue linnas. Ürituse eest vastutav isik on  Egon Müür: telefon 505 2436, e-post egon.muur@lastehaigla.ee (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 211)

23. veebruaril antud avaliku ürituse luba

Saue laadad

3. aprillil, 24. juunil. 31. juulil, 28. augustil, 12 septembril ja 30. oktoobril 2021. a Pärnasalu 17 platsil Saue linnas. Ürituse eest vastutav isik on Silvi Pärn: telefon 5805 0167, e-post laadakorraldus@gmail.com (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 188)

10. jaanuaril antud avaliku ürituse load

Jooks-matk Laagri

14. jaanuaril 2021. a kell 10-13 Laagri-Saue piirkonnas Saue vallas. Ürituse eest vastutav isik on 

Toomas Ellmann: telefon 5901 8609, e-post toomas.ellmann@gmail.com (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 141)

 

Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik jalutuskäik

24. veebruril 2021. aastal kell 13.15-15.00 Saue linnas Saue valla territooriumil. Ürituse eest vastutav isik on Marleen Vitsut: telefon 5363 8621, e-post marlee.vitsut@sauekultuur.ee (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 140).

 

Õhtumatk ja jõulukuuskede põletamine

12. veebruaril. 2021. aastal kell 16-21 Nissi tee 55 ja Riisipere alevikus Saue vallas. Ürituse eest vastutav isik on Triin Verner: telefon 5669 9350, e-post triinlu@hotmail.com (Saue Vallavalitsuse korraldus nr 139).