Saue valla tunnustusavaldused

Saue valla tunnustamise avaldamise kord

Saue valla tunnustuste avaldamise konkursi tingimused ja kandidaatide esitamise kord

Saue valla tunnustusavaldused on valla vapimärk, valla aukiri ja valla tänukiri.

Saue valla vapimärk

Vapimärk on on Saue valla kõrgeim autasu. Sellele tiitlile võib nomineerida nii lihtsaid inimesi kui ettevõtete juhte ja ametiisikuid. Vapimärke antakse kord aastas veebruaris, kui vald tähistab pidulikult Eesti Vabariigi sünnipäeva. Aastas antakse välja vaid kuni kolm vapimärki ja saajad otsustab volikogu. Teod ja saavutused peavad olema nomineeritul silmapaistvad ja valla arengut soosivad.
 
 Avaldus vapimärgi andmiseks tuleb esitada 31. detsembriks 2022.
Avaldust saab esitada digiallkirjastatult aadressile info@sauevald.ee või kui allkirjastate paberil, siis tuua kas vastuvõtusekretäride kätte vallavalitsuses või halduskeskustes Laagris, Riisiperes ja Haibas või saata postiga Saue Vallavalitsuse aadressile Kütise 8, Saue linn 76505, Saue vald, Harjumaa.
 

Saue valla aasta tegu

Tunnustus „Saue valla aasta tegu" antakse Saue vallaga seotud isikule, ettevõttele või kollektiivile, kelle eestvedamisel on vallas toimunud ettevõtmine või sündmus, mis aasta jooksul on vallale ja valla elanikele olnud olulise tähtsusega ning mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust.
 
„Saue valla aasta tegu" on auhind, mille saajale antakse Saue valla tänukiri ja meene. Auhinnaga väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või algatust.
 
Tunnustuse saajateks sobivate kandidaatide leidmiseks viib vallavalitsus läbi avaliku konkursi, kuhu võivad tunnustuse saajate kandidaate esitada kõik Saue valla elanikud ja Saue vallas asuvad juriidilised isikud koos põhjendusega, miks see ettevõtmine või sündmus on olnud oluline Saue valla jaoks.
 
 Aasta teo kandidaatide esitamine lõpeb 31. detsembril. 
Vabas vormis ettepaneku saab esitada aadressile info@sauevald.ee või toimetada paberil vallamajja Sauel või halduskeskusesse Laagris, Riisiperes ja Haibas.
 
Tunnustuse saaja valivad esitatud kandidaatide hulgast välja Saue valla elanikud.

Saue valla aukiri antakse

 • vapimärgi saajale
 • tunnustuse „Saue valla aasta tegu" saajale
 • tunnustuse „Aasta sädeinimene" saajale
 • tunnustuse „Aasta vabatahtlik" saajale
 • tunnustuse „Aasta ettevõtja" saajale
 • tunnustuse „Aasta vabaühendus" saajale
 • tunnustuse „Aasta sportlane" või „Aasta võistkond" saajale
 • tunnustuse „Aasta loomeinimene" saajale
 • tunnustuse „Tegus noor" saajale
 • tunnustuse „Aasta noorettevõtja" saajale
 • tunnustuse „Noorte lemmik" saajale
 • tunnustuse „Aasta abistaja" saajale
 • tunnustuse „Aasta noorsportlane" saajale

Saue valla tänukiri antakse

 • Saue valla mittetulundusühingute, seltside, laulukooride, tantsu- ja lauluansamblite, spordiseltside, näitemänguseltside, kodukaunistamise seltside, külaseltside jm eestvedajatele, isiklike või vastavate ühingute jm juubelite puhul, edukalt läbiviidud suurürituste, võidetud tähtsate konkursside ja võistluste puhul
 • isikule, ettevõttele või kollektiivile, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust
 • muudel tunnustust väärivatel juhtudel

Tunnustusavalduste taotlemine

Isikule tunnustusavalduse andmiseks esitatakse vallavalitsusele motiveeritud avaldus.
Avaldusse märgitakse järgmised andmed:
 • avaldaja ees ja perekonnanimi ning isiku- või registrikood;
 • tunnustatava ees ja perekonnanimi ning isiku- või registrikood;
 • tunnustusavalduse liik;
 • tunnustustusavalduse põhjendus.

Avalduste esitamise tähtajad

 • vapimärgi taotlemisel hiljemalt 31. detsembriks
 • aukirja või volikogu tänukirja taotlemisel hiljemalt 45 kalendripäeva enne tunnustusavalduse kätteandmist
 • vallavalitsuse tänukirja taotlemisel hiljemalt kaks nädalat enne kätteandmist
 • auhinna kandidaadi esitamisel konkursi tingimustes määratud tähtajaks