Saue Vallavalitsus

 
Üldise info saamiseks ja edastamiseks helistage Saue Vallavalitsuse üldtelefonil 679 0180.
Piirkondlikus küsimuses helistage: Laagri halduskeskuse üldtelefonil 654 1130;
  Haiba halduskeskuse üldtelefonil 679 3014;
  Riisipere halduskeskuse üldtelefonil 608 7231.
Ametnike vastuvõtuajad ja -kohad Saue Vallavalitsuses ning halduskeskustes Laagris, Riisiperes ja Haibas on erinevad.

Saue Vallavalitsus

 
Aadress: Tule tn 7, Saue linn 76505, Saue vald
Telefon: 679 0180
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Registrikood: 77000430
   
Tehingupartneri kood: 152101
Pangakontod  
EE021700017001821116 Luminor
EE097700771000592478 LHV
EE532200001120155821 Swedbank
EE781010220028782015 SEB 
Tööaeg: E, K, N kell 8-16.30, lõuna kell 12-13
  T kell 8-18.30, lõuna kell 12-13
  R kell 8-14
Üldine vastuvõtuaeg: T kell 14-18
  N kell 9-12
Rahvastikuregistritoimingud: T kell 9-18
  N kell 9-16

Rahvastikuregistritoimingud väljaspool vastuvõtuaegu eelregistreerimisega.

Sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialisti vastuvõtt:

T kell 14-18 ja N kell 9-12

Saue tervisekeskuses

Eakate ja puuetega täisealiste spetsialisti vastuvõtt: T kell 14-18
   

Eelregistreerimisega vastuvõtt

Vallavanem Andres Laisk N kell 10-12
Abivallavanem Kalle Pungas N kell 10-12
Abivallavanem Riho Johanson T kell 14-18
Abivallavanem Andres Kaarmann T kell 14-18
Vallasekretär Kirsti Saar E kell 13-16

Laagri halduskeskus

 
Aadress: Veskitammi 4, Laagri alevik 76401, Saue vald
Telefon: 654 1130
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Tööaeg: E, T, N kell 8-16.30, lõuna kell 12-13
  K kell 8-18.30, lõuna kell 12-13
  R kell 8-14
Üldine vastuvõtt: E kell 9-12
  K kell 14-18
Rahvastikuregistritoimingud: E kell 9-16
  K kell 9-18
Rahvastikuregistritoimingud väljaspool vastuvõtuaegu eelregistreerimisega.
Sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialisti vastuvõtt E kell 9-12, K kell 14-18 Laagri tervisekeskuses
Eakate ja puuetega täisealiste spetsialisti vastuvõtt  E kell 9-12 Laagri tervisekeskuses
Haridus- ja tervisedendusspetsilisti vastuvõtt eelregistreerimisega (tervisedendus, eralasteaiad ja -hoiud, koduse lapse toetus) E kell 9-12, K kell 14-18 Laagri tervisekeskuses
Haridusspetsialisti vastuvõtt eelregistreerimisega (koolitoit ja -transport, lasteaiad) E kell 9-12, K kell 14-18 Laagri tervisekeskuses
   
Eelregistreerimisega vastuvõtt
Vallavanem Andres Laisk K 14-18
Abivallavanem Kalle Pungas K 14-18
Abivallavanem Riho Johanson E 10-12
Abivallavanem Andres Kaarmann E 10-12
Vallasekretär Kirsti Saar N kell 13-16

Riisipere halduskeskus

 
Aadress: Nissi tee 53c, Riisipere 76202, Saue vald
Alates 4. märtsist 2020 remondi lõpuni Riisipere lasteaias Metsa tn 7, Riisipere 76202, Saue vald
Telefon: 608 7231
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Tööaeg: E, K, N kell 8-16.30, lõuna kell 12-13
  T kell 8-18.30, lõuna kell 12-13
  R kell 8-14
Üldine vastuvõtt: T kell 14-18
  N kell 9-12
Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt Lehetu külakeskuses:

iga kuu II täisnädala R kell 9.30-10.30

(eelregistreerimisega)

Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt Turba raamatukogus:

iga kuu II täisnädala R kell 11-13

(eelregistreerimisega)

Rahvastikuregistritoimingud väljaspool üldisi vastuvõtuaegu eelregistreerimisega.
Vallavanema ja abivallavanemate vastivõtt vastavalt vajadusele ja eelneval kokkuleppel.

Haiba halduskeskus

 
Aadress: Riisipere tee 8, Haiba küla 76301, Saue vald
Telefon: 679 3014
E-posti aadress: info@sauevald.ee
Tööaeg:  E, T, N kell 8-16.30, lõuna kell 12-13
  K kell 8-18.30, lõuna kell 12-13
  R kell 8-14
Üldine vastuvõtt: E kell 9-12
  K kell 14-18
Sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt Laitse seltsimajas:

iga kuu II nädala E kell 13-16

(eelregistreerimisega)

Ehitusspetsialisti vastuvõtt Laitse seltsimajas suveperioodil:

aprill-oktoober iga kuu II ja IV E kell 13-16

(eelregistreerimisega)

Rahvastikuregistritoimingud väljaspool üldisi vastuvõtuaegu eelregistreerimisega.
Vallavanema ja abivallavanemate vastivõtt vastavalt vajadusele ja eelneval kokkuleppel.