Viruküla

Enne Eesti omavalitsuste haldusreformi 2017. aastal kuulus küla Nissi valda.

Virukülas külas elab 1. jaanuari 2020 seisuga 22 elanikku, neist mehi 14 ja naisi 8.