« Tagasi

Valminud on Saue valla talvise teehoolduse kaardirakendus

Valminud on Saue valla talvise teehoolduse kaardirakendus.
 
 
Kaardilt leiate, milliste teede, jalgratta- ja jalgteede hooldust korraldab talvel Saue Vallavalitsus. Riigiteid hooldab Transpordiamet.
 
Teed tekivad kaardile seda suurendades.
 
Vallateede seisunditasemed on kaardile kantud kolme eri värviga:
  • tase I kollane
  • tase II roheline
  • tase III punane
 
Erateed, mida hooldab vald, on kaardile märgitud lillaga.
 
Riigiteed, mida hooldab Transpordiamet, on kaardil sinised.
 
Hooldetsükli ajad tundides leiate majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015. a määruse nr 92 „Tee seisundinõuded" lisast.