« Tagasi

Saue ja Topi vaheline ühendustee avati 26. novembril

Saue linna ja Topi liiklussõlme vahelist ühendusteed kavandati vähemalt kümmekond aastat, enne kui Maanteeamet, Saue Vallavalitsus ja OÜ Chester Universal 2020. aasta suvel ühendustee rajamise koostöökokkuleppe sõlmisid.
 
Möödunud aasta detsembris sai allkirjad ehitusleping ja nüüd on tee tähtaegselt valmis, kuigi oli aegu, kui see oleks rahanappuse tõttu peaaegu riiklikust teehoiukavast välja jäänud. Tänu Saue valla läbirääkimistele ministeeriumi ja Transpordiametiga jäi tee-ehitus jõusse, kuna tegu oli projektiga, millesse oli kaasatud erasektor.
 
Uus tee ühendab omavahel senisest märksa kiiremini Saue linna ning Laagri aleviku ja on sellega oluline samm Saue-Laagri keskuste ühisel edenemisel.
 
Kuna olulist osa ehitusest rahastas eraettevõtja, on Saue-Topi ühendustee hea näide avaliku ja erasektori koostööst. PPP projekt (public–private partnership), kus olulist infrastruktuuri osa ehitasid arendaja, riik ja omavalitsus koos.
 
Uus ühendustee vähendab liikluskoormust Tallinna ringtee ning Vana-Keila maantee ja Tõkke tänava liiklussõlmedes ning on juurdepääsutee ligikaudu 620 000 ruutmeetri suuruse kinnisvaraarendusprojekti Gate Tallinn arendusalale.
 
Tee kogupikkus on 2,7 km. Tegemist on 1+1 teega, mille kõrval on valgustatud jalg- ja jalgrattatee. Topi liiklussõlmest Vääna jõeni on kergliiklustee mõlemal pool maanteed.
 
Sõidukiirusest rääkides on Saue linnast kuni Vääna jõeni lubatud 90 kilomeetrit tunnis ja Vääna jõest Topini esialgu 70. Kui Tallinn Gate arendus järele jõuab, jääb selle piires ilmselt tulevikus lubatuks 50 kilomeetrit tunnis.
 
Lisaks ühendusteele rajati Padulasse 26 meetri pikkune raudbetoonsild üle Vääna jõe. Silla ehituse ajaks juhiti jõgi uude sängi, et saaks silda kuivades tingimustest rajada.
 
Tööde kogumaksumuseks kujunes 3,8 miljonit eurot koos käibemaksuga. Kokkuleppe järgi finantseeris tee-ehitust pea poole ulatuses OÜ Chester Universal.
 
Saue vald osales Saue-Topi ühendustee projekteerimisel, teealuste maade omandamisel ja finantseeris kergliiklustee valgustuse ehitust ligi 100 000 euroga.
 
Ühendustee ehitas AS YIT Eesti ja omanikujärelevalvet teostas Sweco EST OÜ.
 
Sirje Piirsoo
sirje.piirsoo@sauevald.ee
 
Vaade Gate Tallinn arendusalalt Laagri aleviku suunas.
 
Sild Vääna jõel, paremale jääb Padula rongipeatus.
 
Sissesõit Saue linna. Fotod: Andro Mikkor