« Tagasi

KKKK – korduma kippuvad küsimused keskkonnaspetsialistile

Keskkonna valdkond omavalitsuses on lai: prügist puurkaevuni, redus olevatest lemmikloomadest raielubadeni. Mõned tihedamini esinevad küsimused-vastused pani kokku keskkonnaspetsialist Birgit Panksepp.

1. Kas ja kuidas ma pean taotlema raieluba?
Siin on võimalik täita e-vorm, logides ID-kaardiga iseteenindusportaali. Kui seda ei ole võimalik näiteks tehniliste viperuste tõttu täita, siis samal lehel on olemas Word'i fail, mille täidate ära ning saadate info@sauevald.ee.
 
2. Millise puu raieks on luba vaja?
Raieluba on tarvis võtta tiheasustusalal. Hajaasustuses kehtib metsaseadus. Puu mõiste algab 8 cm rinnasdiameetrist, ehk 130 cm kõrguselt peab olema puu 8 cm laiune. 
 
3. Kas õunapuu mahavõtmiseks on vaja raieluba? 
Ei. Vilja- ja ilupuude ning heki raieks pole luba vaja taotleda. 
 
4. Kas minu puu on ohtlik? Millal on puu ohtlik ja võib võtta maha ilma raieloa taotlust esitamata?
Ohtlik puu või oks, mis on osaliselt või täielikult murdunud või mis murdub välise vaatluse järgi ilmselgelt lähiajal või ohustab liiklejaid ning mida on vaja kohe raiuda või eemaldada, sest on oht inimese elule, tervisele või varale.
 
5. Mis on asendusistutus?
Kui soovitakse raiuda tervet elujõulist puud ja selle mahavõtmine on põhjendatud (näiteks ehitusobjektil), siis selle asemele peab istutama uue puu kas samale krundile või kokkuleppel mõnele teisele Saue vallas asuvale krundile. 
 
6. Mida ma pean tegema, et saaksin oma kinnistule rajada puurkaevu?
Sisene  ja esmalt leia Riigi Teataja lehelt määruse lisa nr 1, täida see ära ning saada info@sauevald.ee. Seejärel oota ära, kui keskkonnaspetsialist saadab Sulle Saue Vallavalitsuse korralduse, millega on kinnitatud puurkaevu asukoht Sinu poolt avalduses märgitud kinnistule. Seejärel võta ühendust mõne puurkaevu firmaga, kes teeb ehitusprojekti, mis edastatakse vallavalitsusele läbi ehitisregistri. Kui ehitusprojekt on kooskõlastatud nii valla kui Keskkonnaameti poolt, väljastatakse ehitusluba ning võibki puurkaevu rajama hakata. Kui puurkaev on valmis, tuleb vallale esitada kasutusteatis, mille juurde tuleb lisada puurimispäevik, veeproovid, kasutus- ja/või hooldusjuhend. 
 
7. Kuidas ma saan olemasoleva puur- või salvkaevu seadustada?
Kui kaevul on olemas pass või projekt, saab selle kanda ehitisregistrisse andmete esitamise teatisega, kui kumbagi dokumenti ei ole, tuleb kaevule teha mõõdistusprojekt ning esitada veeproovid, mis ei tohiks olla vanemad kui viis aastat.
 
8. Kas ma võin oma kinnistule panna septiku/biopuhasti/mahuti?
Sõltub piirkonnast. Valla põhjapoolne piirkond ei saa rajada septikuid, kuid valla lõuna pool esineb piirkondi, kus septiku rajamine on lubatud (täpsusta piirkond ehitus- või keskkonnaspetsialistiga). Biopuhasti rajamine on lubatud, kui ühisveevärk ja kanalisatsioon ei ole piirkonnas välja ehitatud ning krundi pindala seda võimaldab. Sertifitseeritud kogumismahutit võib kasutada igal pool, kus puudub ühisveevärk ja kanalisatsioon. 
 
9. Millist reoveesüsteemi eelistada?
Biopuhasti ja septiku paigaldamine on kallim, kuid pikas perspektiivis odavam. Kogumismahuti paigaldamine on odavam, kuid suuremate hoolduskuludega (tihe regulaarne tühjendamine). 
 
10. Millal saavad valmis jäätmeplatsid?
Saue linna jäätmeplats on avatud juba praegu T ja N kell 16-18 ja P kell 12-16. Kaasiku küla ja Riisipere aleviku jäätmeplatsid avame 2022. aasta veebruaris (pikem lugu järgmises vallalehes). 
 
11. Kuhu ma saan viia ehitusjäätmed?
Saue valla elanik saab ehitusjäätmeid anda ära Pääsküla jäätmejaama (tasuline teenus).
 
12. Kuhu viia rehvid?
Pääsküla ja Keila jäätmejaama, Saue linna jäätmeplatsile (Kasesalu 5, Saue linn), Ääsmäele Mõisa tee 15 (Infosüsteemide kaitse OÜ) ning tulevikus ka Kaasiku ja Riisipere jäätmeplatsidele. 
Erinevate jäätmeliikide kohta leiab infot lehelt: www.kuhuviia.ee.  
 
13. Kuhu viia oma vana diivan, madrats või öökapp?
Suurjäätmeid saab viia tasuta Pääsküla jäätmejaama (teenus on tasuta juhul, kui need on taaskasutatavad) või tellides Ragn-Sellsilt suurjäätmete äraveo (kuni 5 m3 on korraldatud jäätmeveo raames Saue valla elanikule tasuta).  
 
14. Millisesse konteinerisse läheb …. ?
 
15. Miks ma ei või viia riisutud lehti metsa alla?
Niimoodi aitad kaasa võõrliikide levikule (nt lusitaania teeteod) ja risustad ka üldist looduspilti. Oma aias lehti komposteerides hoiad aia mulla viljakana ega pea ostma väärtuslikku mulda poest.  
 
16. Mul on suvila, aga ma talvel seda ei kausta, kuidas ma saan jäätmeveost vabastuse?
Kõik hoonestatud kinnistud peavad olema liidetud korraldatud jäätmeveoga. Saue Vallavalitsus ei väljasta enam talviseid jäätmeveo vabastusi, kuid on võimalik kokkuleppel Ragn-Sellsiga saada endale harvem jäätmevedu (kuni 90 päeva tagant), kui kinnistul on tagatud biolagunevate jäätmete kompostimine. Kui kinnistut alaliselt ei kasutata (nt kolid ajutiselt välismaale), on võimalik kinnistu vabastada Saue Vallavalitsuse korraldusega jäätmeveost kuni kaheks aastaks. 
 
17. Millal toimub järgmine jäätmering?
Saue valla järgmine ohtlike jäätmete ja rehvide kogumise ring on 23. aprillil 2022 ning eterniidikogumise ring 24. aprillil 2022.