« Tagasi

Lumest puhtana hoitud tuletõrjehüdrant võib päästa elusid

Päästjad paluvad teehooldajatelt tähelepanelikkust lumelükkamisel, et teeäärsed tuletõrjehüdrandid sahkamisel lume alla ei mattuks, ja inimestelt, kui nad seda märkavad, infot ja abi lume alla mattunud tuletõrjehüdrandi välja kaevamisel.
 
Kui päästjatel on tulekahju korral vaja hüdrandist vett võtta, võivad selle lumest välja kaevamisele kuluvad minutid olla kriitilise tähtsusega. Lumest puhtana hoitud tuletõrjehüdrant aga võib päästa elusid.
 
 
Maapiirkondades, kus hüdrante ei ole, tuleb lisaks sõiduteedele lahti hoida ka juurdepääsud veevõtukohtadele.
 
Seadus kohustab
Tuleohutuse seadus ütleb, et veevõtukohale tuleb tagada päästesõidukite ja –tehnika aastaringne juurdepääs ning võimalus seda kasutada, teisisõnu – sealt vett kätte saada. Veevõtukoha korrashoiu tagab veevõtukoha valdaja: eramu omanik, korteriühistu, vee-ettevõte, kohalik omavalitsus.
 
Foto: Lahtikaevatud hüdrant tänava ääres. Foto: Päästeliit