« Tagasi

Ühekordne toetus talgute läbiviimiseks

Talgute korraldamine ja selles osalemine võiks olla iga hooliva kodaniku, kogukonna ja ühenduse võimalus midagi oma elukeskkonna heaks ära teha. 

Talgute korras võib heakorrastada parke, puhastada teeservasid ja metsaaluseid prügist, haljastada külakeskuste ümbrusi, istutada silmailuks lilli või tõrjuda võõrliike, näiteks hetkel palju pahameelt tekitavat Hispaania teetigu. Talgutoetus on vallaeelarvest antav  toetus sihtotstarbeliselt talgute läbiviimiseks. Nii näiteks ei lähe suvi läbi niitmine talgute alla, tegemist peab olema ühekordse aktsiooniga.

Toetust võivad taotleda nii mittetulundusühingud, sihtasutused kui ka eraisikud, aga talgute tegevused peavad olema suunatud avalikult kasutatavatele objektidele või aladele, erakinnistutele toetusi ei anta.

Toetuse summa on maksimaalselt 1600 eurot taotleja kohta. Ühe taotluse võib ära jaotada mitme 2022. aastal toimuva talgupäeva peale, nt kevadine ja sügisene talgupäev, aga summa jääb aasta peale samaks.

Talgutoetuse eelarvesse võib panna kõik talgutega seotud kulud kinnastest traktori rendini, lilleistikutest prügikottideni, jäätmekonteinerist prügi äraveoni. Ka talgusupp on aktsepteeritav kulu. Toetuse väljamaksmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega. Pärast talguid tuleb esitada aruanne koos kuludokumentidega.

Taotluse talgute läbiviimiseks saab esitada elektroonselt läbi iseteeninduskeskkonna Spoku. Talgutoetust saab taotleda aasta läbi. Toetuse saamiseks esitab taotleja taotluse hiljemalt üks kuu enne talgu toimumise kuupäeva.

 

TALGUTOETUS

Palju:                 kuni 1600 eurot aastas, taotleda saab aasta läbi

Taotlemine:      iseteeninduskeskkond Spoku

Lisainfo: heakorraspetsialist Marju Norvik, 515 6878, marju.norvik@sauevald.ee

Marju Norvik, heakorra spetsialist