« Tagasi

Kavandatavast Saue jaamapargist tõotab tulla väärikas linnavärav

Kuuseheki tänava „roosa kohviku" ümbrust ootab ees totaalne muutumine. Eskiispiltide kaudu saab aimu, et see võib valmimisel vabalt kujuneda selliseks efektseks maamärgiks, mille pärast rahvas mööduvast rongist ainuüksi uudishimust Saue peatuses maha tuleb.

Planeering hõlmab mõtteliselt kaht eri osa – rongijaama ooteala ja turuplatsi. Jaamapoolsele alale on kavandatud kolm ootepaviljoni, võimalikult palju on säilitatud olemasolevat kõrghaljastust, koha saab kellatorn. Kohvikumajast teisele poole tuleb turuplats. Sekka on alal nii pinke kui istumis- ja ootetaskuid

Arhitektid on julgelt ära kasutanud Saue sümboolikat, paviljoni valgustid näevad välja nagu tammetõrud ja kandepostid meenutavad puuvõrasid. Kaks paviljoni on avatud, ühele on lisatud alumiiniumraamiga klaasitud paneelid, mille abil luuakse tuulevarju pakkuvad ruumid. Rattahoidla kohta veel otsitakse

Turuplatsil on kolm statsionaarset müügikioskit, kus hooajal võiks toimuda igapäevane müük. Samas on platsil ka piisavalt ruumi autost müümiseks suuremate turupäevade jaoks. Turuplatsi nurka tuleb majandushoone prügi jaoks ja kätepesuvõimalused

Jaamaplatsile on kavandatud kellatorn, vaja on ju ikka teada, kas rongini on 2 või 12 minutit aega. Kellatorni lõplik välimus selgub järgmiste projektifaaside käigus, see on esialgne variant. Kui on kusagil silma jäänud ägedad lahendusi ja neist piltki tehtud, siis vallamajas heameelega kogutakse inspiratsiooni. Kellatorni all saab olema elektroonne infotabloo, kus lisaks rongi- ja bussiaegadele saab olema näiteks linnakaart, kultuuriürituste info jne

 

Endine rongijaama hoone on markeeritud sillutises relssidega ja kontuuri läbivad kergelt looklevad raudteerööpad. Olemasolev mälestuskivi on paigutatud hoone kontuuri nurka nii, et see oleks vaadeldav rongilt tulles ja oleks nähtavas kohas. Alalooga asju on teisigi, näiteks keldrimägi, mida on plaanis ka põhjalikumalt uurida, et mis seisus see on ja kas seda saaks kuidagi kasutusele võtta. Ka on platsil vana käsipumbaga kaev, mille osas seisavad samuti uuringud ees, lootus on see kasutusele võtta avaliku veevõtu kohana

Ka kohvik jääb alles, kes ja mis seal täpsemalt tegutsema hakkab, ei ole veel selge. Soovi on avaldatud Maroko suunalise köögi avamisega, kuid hoone ise vajab tublisti remonti, et seal kvaliteediga söögi- koht avada. Igatahes on planeeritud kohviku juurde ka mõnus terrassiala, mis omakorda on turuplatsist eraldatud väikse haljasalaga. Praegu kohviku ees olev parkla kaob ära

 

 

KUIDAS EDASI?

2022. aasta jaanuaris toimus avalik arutelu, mille järel kahe nädala jooksul sai esitada ettepanekuid.

Esimesena läheb töösse turuplats ja eskiisi põhjal hakatakse koostama turuplatsi põhiprojekti. Selle projekteerimine läheb lahti kohe, kui vallaelanike ettepanekud on läbi arutatud ja eskiisi parandused sisse viidud. Seejärel antakse välja projekteerimistingimused ning hakatakse koostama põhiprojekti. Turuplats on plaanis valmis ehitada 2022. aasta suve esimeses pooles.

Teine etapp hõlmab jaamaplatsi. Saue vallavalitsus loodab selle platsi väljaehitamiseks kaasata välisrahastust (Rahandusministeerium), mis on mõeldud selliste transpordisõlmede väljaehitamiseks. Välismeetmest loodatakse saada toetus.optimistlikumal juhul 2023. aastaks, aga pigem 2024 aastaks, Seega põhiprojekti hakatakse koostama 2022. aasta teises pooles või 2023. aastal. Ehituseks läheb pigem 2024. aastal.