« Tagasi

Lähedase kaotus on üks raskemaid hetki inimese elus

Otsime avaliku e-teenuse loomisprotsessi osalema inimesi, kes on viimase 24 kuu jooksul kaotanud oma lähedase.
 
Lisaks suurele emotsionaalsele koormusele toob lähedase lahkumine kaasa ka mitmeid vajalikke tegevusi. Alates matuste organiseerimisest kuni lepingutega seotud asjaajamisteni; nende tegevuste kohta informatsiooni leidmine võib olla keeruline ning nõuda palju aega ja tähelepanu.
 
Me soovime seda asjaajamise protsessi lihtsamaks teha ja luua avaliku e-teenuse, mis aitaks sel raskel teekonnal orienteeruda.
 
Mõistmaks praeguseid probleeme ja raskusi, otsime inimesi, kes on viimase 24 kuu jooksul kaotanud oma lähedase ja seejärel tegelenud surmaga seotud tegevustega. Tahaksime teiega vestelda vabas vormis, et täpsemalt aru saada, kuidas teie kogemus võiks tulevikus teisi aidata neid raskeid hetki läbi teha.
 
Et uus teenus oleks toeks võimalikult paljudele inimestele, otsime me hetkel intervjueeritavaid, kelle kogemuse kohta on tõsi mõni järgnevatest punktidest:
  • lahkunu haldas iseseisvalt oma rahaasju ning lepinguid;
  • või lahkunu oli alla 50-aastane;
  • või peamisel surmaga seotud asjaajajal puudus varasem sarnane kogemus;
  • või peamine asjaajaja ei ole igapäevane arvutikasutaja;
  • või peamine asjaajaja ei räägi vabalt eesti keelt.
 
Lisaks otsime inimesi, kes pole varem lähedase kaotusega kokku puutunud, et ka nende vajaduste või eelistustega arvestada.
 
Kui te olete huvitatud osalemisest või te sooviksite lisainfot, võtke palun ühendust meie vestluste läbiviijatega: 
Meile helistades või kirjutades räägime teile projektist lähemalt ja jätkuva huvi korral lepime kokku aja intervjuuks. Intervjuuks palume planeerida vähemalt tund aega. Intervjuu toimub Teie eelistatud vahendi kaudu (telefon / videokõne / füüsiliselt (kui võimalik). Intervjuud viime läbi järgmiste nädalate jooksul.
 
Analüüsi on tellinud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, selle viib läbi CGI Eesti AS.
 
CGI Eesti AS