« Tagasi

Kernu järve korrastamise projekti KMH aruande avalik väljapanek ja arutelu

Keskkonnaamet teatab Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.
 
Kavandatava tegevuse eesmärk on Harjumaal Saue vallas Kohatu külas asuva Kernu paisjärve (katastritunnus 29701:005:0425) korrastamine, et suurendada piirkonna puhkemajanduslikku väärtust. Korrastamise käigus planeeritakse eemaldada järvest setend (kogumaht 130 200 m3) ning soovitakse rajada maanteetammina kasutatav pinnaspaisu laiend. Paisu laiendi ehitamine on vajalik, et vähendada filtratsiooni läbi pinnaspaisu ning muuta ohutumaks jalakäijate liikumine.
 
Arendaja on Saue Vallavalitsus (Kütise tn 8, Saue linn 76505), kontaktisik Helari Buht, tel 5357 3361, helari.buht@sauevald.ee.
 
Otsustaja on Keskkonnaamet (Roheline 64, Pärnu, 80010), kontaktisik Marilin Palmist, tel 5906 5684, info@keskkonnaamet.ee.
 
Keskkonnamõju hindaja (ekspert) on LEMMA OÜ (Värvi tn 5, Tallinn, 10621), juhtekspert
Piret Toonpere, tel 505 9914, piret@lemma.ee.
 
Keskkonnaameti veebilehel (klõpsa lingil)
 
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH aruande kohta saab esitada kuni 23.03.2022 (k. a) otsustaja kontaktidel.
 
KMH aruande avalik arutelu toimub 29.03.2022 kell 17.00 Saue Vallavalitsuse Haiba halduskeskuses (Riisipere tee 6, Haiba küla, Saue vald, 76301) ja veebikeskkonnas Microsoft Teams.
 
 
NB! Seoses COVID-19 levikuga ja vastavalt kehtestatud siseriiklikele piirangutele ohutuse tagamiseks tuleb kohapealse arutelu toimumise eelselt kontrollida kehtivaid piiranguid ning vajadusel esitada COVID tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta ning kanda maski. Juhul, kui olukord muutub ja avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebikeskkonnas Microsoft Teams e-aruteluna.
 
Keskkonnaamet
 
Foto: Kernu paisjärv. Allikas: Maa-ameti kitsenduste kaart 11.02.2022