« Tagasi

ATH laste vanemate tugirühma kohtumine 14. märtsil

Kas Su laps on püsimatu, üliaktiivne või trotslik, või Su lapsel on diagnoositud aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH)? Sa tahad oma lapsele paremini toeks olla? Tule ATH tugirühma!
 
ATH tugirühma esimene kohtumine leidis aset 11. oktoobril 2021, teemaks oli „Kohanemine uute olukordadega väljaspool kodu. Lasteaed ja kool".
 
Seejärel on käsitletud ATH-st tingitud käitumist, mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte, kuidas last toetada, teha koostööd õppeasutusega, mida tähendab ATH diagnoos perele, kust saada abi ja milline on meeleolu mõju suhtlemisele ATH lapsega.
 
ATH sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt palju tähelepanu ja energiat, aga ka rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Kõige parem on, kui kodu, lasteaed või kool lapse toetamiseks koostööd teevad: stabiilsus ja ühtsed nõudmised on lapsele abiks.
 
Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua, kui selleks vajadust nähakse.
 
Kõikidel tugirühma kohtumistel saab küsida just seda, mis hetkel kõige rohkem muret teeb.
 
ATH tugirühm koguneb üks kord kuus Saue linnas lasteaias Midrimaa aadressil Koondise tn 23. Kohtumised toimuvad esmaspäeviti algusega kell 18.00, lõpetame 19.30. Osalemine on tasuta. ATH tugirühma juhib sotsiaaltööspetsialist Merike Lepik. Küsimuste korral kirjuta merike.lepik@sauevald.ee või helista 5551 2460.
 
Tugirühm 2022. aastal
  • 14.03.22 - Teemad kujunevad kohapeal tulevatest küsimustest
  • 11.04.22 – Rahulikum elu ATH lapsega
  • 09.05.22 - Digimaailm ja trenn – kui palju on palju?
  • 13.06.22 - Kas ja kuidas ATH last karistada?