« Tagasi

Üheksa võrdub üks

Rehkendus 9=1 on lühike versioon sellest, et 1. aprillist toimetavad valla üheksa raamatukogu ühe allasutusena.

Valla raamatukogude ühised ettevõtmised on juba eelmisest aastast täies hoos – ühine oli laste suvelugemine, praegusel raamatukogude aastal on käimas ühine raamatubingo. Ja et saaks ülejäänud juttu rahuliku südamega lugeda, võtame kohe pinged maha - mitte ükski raamatukogu uksi ei sulge ning lugeja jaoks jääb kõik üsna samaks, sest kodulähedane raamatukogu asub ikka samas kohas, teavikuid aitab riiulist leida ikka sama tuttav raamatukogu töötaja ning laenutuse tähtajadki on samad.

Kui midagi ei muutu, miks siis üldse muuta?

2019. aasta lõpus viidi läbi audit, mille käigus analüüsiti hallatavate asutuste ühinemisjärgset struktuuri ja töökorraldust. Üheksa eraldi hallatava asutusena raamatukogude hoidmine ja eraldi hallatava asutuse juhi rolli täitmine kõigis üheksas raamatukogus ei olnud audiitorite hinnangul mõistlik. Audiitorid tõid välja sellegi, et on oluline, et võimalikud muutused juhtimises ei tohiks tähendada raamatukogude kadumist mõnes piirkonnas, kus need praegu on.

Üheksast raamatukogust kaks on laenutuspunktid, see tähendab, et raamatukogu teenuse osutamine on delegeeritud kohalikule külaseltsile ning raamatukogu muu korralduslik pool on olnud Saue vallaraamatukogu korraldada (eelarve, komplekteerimine, aruandlus jms). Neli raamatukogu olid siiamaani nn ühe-inimese-raamatukogud ehk siis sellised, kus tööl on üks raamatukoguhoidja, kes on üksiti ka allasutuse juht. Kui kõik raamatukogud on liidetud üheks allasutuseks, on võimalik vähendada halduskoormust ja see laseks raamatukogu töötajatel rohkem keskenduda sisulistele küsimustele.

Ühinemisotsuse tegid kõik raamatukogujuhatajad ühehäälselt 2021. aasta septembrikuu koosolekul. Sealt peale hakati ühinemist ette valmistama ja 1. aprillist on vallas allasutus nimega Saue Raamatukogud. Endiseks jääb juba mitu aastat kasutusel olnud raamatukogude koduleht aadressiga saueraamatukogud.ee ja e-kataloogis URRAM ehk veebilehel lugeja.ee tuleb endiselt kasutajana sisse logida ja valida siis oma kodulähedane raamatukogu, mis kannab selles keskkonnas oma endist nime, nt Ääsmäe raamatukogu või Riisipere raamatukogu jne. Oma nime muudavad 1. aprillist lugaja.ee keskkonnas kaks raamatukogu: senine Saue vallaraamatukogu hakkab kandma asukoha järgi nime Laagri raamatukogu ja Kernu raamatukogu saab samuti asukoha järgi nimeks Haiba raamatukogu.

Muudatustest on sel aastal oodata veel raamatukappe Laagrisse ja Riisiperre, loodetavasti teeb see raamatute laenutuse senisest veelgi mugavamaks, sest tellitud raamatutele saab järele minna täpselt siis, kui endale kõige paremini sobib.

Tegelikult muutub raamatukogus midagi pea iga päev, sest kogu aeg tuleb juurde uusi raamatuid ja umbes samas tempos kantakse maha neid, mida ei ole vähemalt kümnel viimasel aastal keegi kordagi soovinud laenutada või on küll hea raamat, aga juba nii ära loetud, et mõistlik on tellida uus eksemplar. Seega on põhjust raamatukokku minna ja küsida, mida uut ja huvitavat lugemiseks soovitatakse.

Head raamatukogude aastat!

 

Saue Raamatukogud

haruraamatukogud                     teeninduspunktid

Laagri raamatukogu                     Hüüru teeninduspunkt

Saue linnaraamatukogu               Laitse teeninduspunkt

Ääsmäe raamatukogu

Haiba raamatukogu

Riisipere raamatukogu

Ruila raamatukogu

Turba raamatukogu

         

Raamatukogu

2021

lugejaid kokku

lapsi

teavikuid

külastusi

Laagri ja Hüüru raamatukogud

2458

563

54732

29334

Saue linnaraamatukogu

1464

451

27714

13497

Ääsmäe raamatukogu

687

252

20903

10194

Riisipere raamatukogu

402

145

12469

4274

Turba raamatukogu

349

95

14948

3508

Ruila raamatukogu

289

194

8645

3198

Haiba raamatukogu

96

14

8358

1518

Laitse raamatukogu

107

38

4633

1304


 

Kaija Velmet, kultuuritööjuht