« Tagasi

Kuidas ennetada kevadisi ja suviseid konflikte hoonetes pesitsevate lindudega

Linnud hakkavad juba valima neile sobivaid pesitsuspaiku. Keskkonnaamet soovitab majaomanikel ja korteriühistutel kontrollida üle ning vajadusel takistada lindude ligipääs võimalikele pesaehituskohtadele hoonetes.
 
Sigimisperiood on looduses kõige olulisem ja tundlikum aeg. Lindude ja ka teiste loomade häirimine sellel ajal on ebaeetiline ning seadusega keelatud.
 
Linnud on looduse loomulik osa. Kui majaomanikul on varasematel aastatel olnud konflikte pesitsevate lindudega, siis just praegu, enne suurema pesitsushooaja algust on mõistlik ehitised üle kontrollida. Kevadeti tasub katused, räästaalused ja -avaused, pööningud, voodritagused, rõdud, aga ka laoplatsid, pooleliolevad ehitised ja muud inimese poolt tihti kasutatavad kohad hooldada ja vajadusel takistada lindude ligipääs. Pesitsusajal on selleks juba hilja.
 
Paljud asulates elavad linnuliigid on inimkaaslejad, kelle pesitsuspaigad on seotud hoonetega. Näiteks hakid võivad ehitada oma pesa ventilatsioonisüsteemidesse, varblased või kärbsenäpid maja voodri vahele. Tuvid pesitsevad sageli hoonete karniisidel, kajakad aga katustel.
 
Asulates pesitsevate lindude elu on huvitav jälgida. Samas on Keskkonnaamet saanud igal aastal teateid kajakatest ja varestest, kes ründavad oma poegade kaitseks inimesi.
 
Samuti võib inimesi häirida, kui pesapojad roojavad pesa lähiümbrust või juba varahommikul lärmakalt toitu manguvad. Sellised probleemid tabavad majaomanikke mais või juunis. Kui soovida neid ennetada, on õige tegutseda just praegu, enne peamise pesitsushooaja algust.
 
Paljusid liike meelitab inimeste lähedusse pesitsema lihtsasti kättesaadav toit. Lihtsad toitumisvõimalused suurendavad oluliselt näiteks vareste, hakkide ja kajakate arvukust ja pesitsemise tõenäosust inimese lähedal. Seetõttu ärge linnalinde toitke, katke kompostihunnikud ja kasutage suletud prügikaste.
 
Praktilisi nõuanded
  • Kata võrguga või paranda võimalikud avaused ja augud räästaalustes ning mujal.
  • Hoia katused risust ja muust võimalikust pesamaterjalist puhtad. Lamekatusel ja rõdul ära hoia tarbetuid esemeid.
  • Vajadusel kasuta sobivaid peletusvahendeid, näiteks röövlinnu kujutisi, ridva otsas hõljuvaid tuulelohesid, silma meenutavaid palle vms.
  • Paigalda ümbrusesse sobivatesse kohtadesse pesakaste www.eoy.ee/img/Suvised_aialinnud_2017.pdf.
Looduse loomulikku eluringi tuleks sekkuda nii vähe kui võimalik. Sekkumine on põhjendatud äärmisel juhul näiteks inimeste vara ja tervise kaitseks. Foto: Jan Siimson
 
Keskkonnaamet