« Tagasi

Lõke: mida põletada, mida mitte

Kevade ja soojade ilmade saabudes on taas päevakorras lõkked: kus tohib teha ning mida võib lõkkes põletada ja mida mitte?
 
Saue valla heakorraeeskirja kohaselt on valla territooriumil keelatud lõkke tegemine tiheasustusalal teisi oluliselt häirival viisil. Prügi, jäätmete ja puulehtede põletamine lõkkes ning rohke suitsu tekitamine on keelatud.
 
Eriti ohtlik on visata lõkkesse plasti: pakendijäätmeid, penoplasti või majapidamises tekkivaid plastesemeid, vanu mööblitükke, riideesemeid või olmeprahti. Kõige selle põletamisel lenduvad õhku keskkonnale ja inimesele ohtlikud saasteained, mis kõik langevad teie enda koduaeda või naabruskonda, maasikapeenrale ja marjapõõsale.
 
Jäätmete põletamisel tekkinud tuhkki ei kõlba marjapõõsaste alla väetiseks ega kahjurite tõrjeks. Mürgised ained ladestuvad otse pinnasesse ja kõik jõuab ringiga uuesti tagasi meie toidulauale. 
 
Jäätmeseadus ja Saue valla jäätmehoolduseeskiri keelab jäätmete põletamise selleks mitte ettenähtud kohas ja viisil.
 
Veel kord -  jäätmehoolduseeskiri ei keela lõkke tegemist, küll aga keelab jäätmete põletamise. Lõkkes ja küttekolletes võib seega põletada vaid immutamata ja värvimata kuiva puitu ning kiletamata pappi ja paberit. Siia alla kuuluvad ka kuivad oksad. 
 
Vallavalitsus tuletab meelde, et kõikide ülejäänud materjalide, sealhulgas ka aia– ja haljastusjäätmete põletamine lõkkes ja küttekoldes pole lubatud.
 
Aiaomanikul on kõige odavam ja kasulikum aiast riisutud lehed ja niidetud muru kompostida enda kinnistul, aga Saue valla elanikud saavad aia- ja haljastusjäätmeid ära anda ka Pääsküla ja Keila jäätmejaama. Meie valla elanikule on Pääsküla jäätmejaamas 0,6m3 äraandmine tasuta kord päevas tooja kohta. Keila jäätmejaamas kogusepiiranguid ei ole. 
 
Lõkke tegemise reeglid
 • Et vältida lõkkest alguse saavaid tulekahjusid ja naabrite pahameelt, on oluline meeles pidada lihtsaid reegleid.
 • Tee lõket nii, et see naabreid ei häiri.
 • Lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata hoonele.
 • Alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 meetri kaugusel.
 • Lõke läbimõõduga üle meetri peab olema hoonest 15 meetri kaugusel.
 • Lõket tuleb valvata ja selle läheduses hoida kustutusvahendid, näiteks ämber veega, 6 kg tulekustuti.
 • Lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ja muust põlevast materjalist.
 • Lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga.
 • Lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul). 
 • Lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustutada veega.
 • Kulu põletamine on keelatud.
Neid lihtsaid ohutusreegleid järgides on võimalik ära hoida suurte kahjudega põlenguid ning kaitsta inimesi ja loodust.
 
Nõuded lõkke tegemisele: kodutuleohutuks.ee
 
Marju Norvik
heakorraspetsialist