« Tagasi

Sellesuvised teetööde plaanid

Aprilli viimaste päevadega lõpetati vallas jalgrattateede puhastusring graniidist ja algasid ka talvel tekkinud aukude remonttööd.

Samuti on alanud teede kevadine hööveldamine ehk kruusateede korrastus. Üle valla on tellitud teedele ka kruusakihi uuendamist ehk pealevedu, et valla teede sõidetavust ja seisundit parendada.

Samuti on nende töödega paralleelselt juba töös soolaga teedele tolmutõrje tegemine. Mai alguses algavad ka teekatte markeeringutööde uuendused esmalt Laagris, Sauel ja järjest ka mujal.

Plaanitud on ka asumivahelistel jalgrattateedel uuendada jalgratta- ja jalgteede kesktelje markeeringu katkendjooni. Juulis on kavandatud madaldada Laagris ja Sauel vanad kõrgemate äärekividega teeületuskohad, et muuta jalgratta- ja jalgteede liikluskeskkonda selgemaks ja eelkõige ohutumaks ning soodustada autovaba liikumist.

Aprilli alguses sõlmis vald riigihanke tulemusel katete ehitus- ja remonttööde lepingu Verston OÜ-ga. Kui vallakodanikul on teedega seonduvaid tähelepanekuid või ettepanekuid, siis võib need julgesti edastada teed@sauevald.ee.

 

Suuremad teetööd juunis ja juulis:

  •  asfalteeritakse Turbas Aia tn, Tööstuse tn (lasteaia juures), Lille tn ja Pargi tn;
  • ehitatakse uued pinnatud katted Ailas Vana-Arula teele, Kevade ja Suve teele (lisaks ehitatakse elurajooni ka veel asfalteeritud jalgtee);
  • asfalteeritakse Jõgisool Tedremaa tee L6 ja L7;
  • asfalteeritakse Muusika külas Salu-Uustalu tee;
  • asfalteeritakse Püha külas Pagavere tee ja Metsasiilu tee;
  • asfalteeritakse Vatslas Jahimaja tee;
  • asfalteeritakse Laagris Katmiku tn ja
  • asfalteeritakse Ääsmäel Karja tee.

 

Kaitsvad pindamistööd:

Viruküla, Riisipere, Lepaste, Ruila, Laitse, Haiba, Kernu, Ääsmäe, Koppelmaa, Vanamõisa, Vatsla, Alliku külade teedel kokku 16 erineval teel.

Indrek Brandmeister

teedespetsialist