« Tagasi

Kirjuta end kohalikku ajalukku – paku uuele lasteaiale sobiv nimi

Uus lasteaed rajatakse Saue linna ja kavakohaselt peaks see valmima jaanuariks 2024. Maja-maimuke vajab aga sobivat nime.

Numbrid näitavad, et järgnevatel aastatel jääb võrreldes varasemaga Saue linna piirkonnas igal aastal ligikaudu kahe rühma jagu lasteaiakohti puudu. Kiiresti on arenenud Vanamõisa ja Aila külade eramajade arendused, kuhu enamasti kolivad lastega pered. Ka Saue linnas on viie aasta jooksul valminud kortermajade arendusi, eriti just Kuuseheki ja Kadakamarja tänava majades on palju lapsi lasteaiaikka jõudmas.

„Kui algselt oli plaan leevendada kohtade vajadust ajutiselt moodulrühmadega, siis arvestades tänast Midrimaa lasteaia suurust jõudsime prognoosides järeldusele, et piirkonna sujuvamaks arenguks on vajalik aegsasti investeerida uude lasteaeda," selgitab vallavanem Andres Laisk. Tema sõnul toimusid ka asukoha üle arutelud, aga reaalselt oli Tule 9 kinnistu ainus koht linnas, kus oli olemas vallale kuuluval maal detailplaneering ehitusõiguse ning vajaliku taristuga. „Lasteaia ja koolikompleksi ühine haldamine tundus samuti lisaväärtust pakkuv," viitab vallavanem asukohale, mis paikneb kohe Saue koolikompleksi lähistel.

Plaanis on ehitada 6+2 rühmaga lasteaed, kus kaks rühma on mõeldud väikerühmadena hariduslike erivajadustega lastele. Planeeritud on laienemisvõimalus täiendavalt nelja rühma võrra. „Arvestades piirkonna kinnisvaraarenduste seisu, valla investeerimisvõimekust ning praeguseid ehitushindu, siis kohe kümne rühma väljaehitamist ei pidanud me otstarbekaks," nendib Laisk.

Saue valla kolmeteistkümnes lasteaiamaja on praegu eskiislahenduse avalikustamise faasis, sellele järgneb põhiprojekti koostamine, mille jaoks arvestatakse pool aastat. Kui kõik sujub plaanipäraselt, peaks lasteaed tööd alustama jaanuaris 2024.

Nimekonkurss

Tihti pannakse koolidele-lasteaedadele nimi vastavalt asukohale. Ka uue rajatava lasteaiamaja osas on vallamajas käinud läbi nimi Kadakamarja, sest see ehitatakse aadressile Tule põik 9, mis on Kadakamarja elupiirkonna lähistel. Aga on ehk põnevamaid võimalusi?

Saue vallavalitsus on otsustanud anda võimaluse hoopis sauevallakatele endile oma nimeettepanekute tegemiseks. Pakutav nimi peaks olema lihtne, eestikeelne, sobima lastele suunatud majale, võiks olla ka veenva põhjenduse või taustalooga.

Nimekonkurss toimub kahes etapis

Esmalt saavad kõik esitada oma ettepanekud, mille hulgast vallavalitsus valib välja kümme. Need kümme varianti lähevad avalikule hääletusringile Facebookis ja valla veebilehel, neist enim hääli saanud nimi võidab. Kui endal ei ole arvuti kasutamise võimalust, saab kindlasti abi raamatukogudest ja kultuurimajadest.

Võidunime pakkunud inimene saab lisaks teadmisele, et ta saab jätta jälje Saue valla tulevikku, ka kutse maja avamisele ja väikse meenepaki. Kui peaks juhtuma, et võidunime on pakkunud teineteisest sõltumatult mitu inimest, loetakse võitjaks esimesena esitanu.