« Tagasi

Käimas on Saue valla arengukava, teehoiukava ja eelarvestrateegia uuendamisprotsess

Käesoleval aastal toimub Saue valla arengukava põhjalikum uuendamine.
 
Möödunud sügisel toimusid kohalike omavalitsuste volikogude valimised ja sõlmiti uus koalitsioonileping, mistõttu on vajalik ka arengusuundade laiaulatuslikum ülevaatamine.
 
Igal kohalikul omavalitsusel peab olema vähemalt neli aastat ettevaatav arengukava ja eelarvestrateegia.
 
Tänavu veebruaris toimus kaasamisseminar, kus osalesid volikogu ja selle komisjonide liikmed, kogukondade ja huvigruppide esindajad.
 
Maikuus jõudsid Saue valla arengukava ja eelarvestrateegia volikogu liikmetele arutamiseks.
 
Tänavu hõlmab arengukava endas ka teehoiukava, viimast on varasematel aastatel arutatud eraldi valdkondliku arengukavana. Sel aastal on teehoiukava kättesaadav eelarvestrateegia osana eraldi töölehel.
 
Olulise uuendusena on sel aastal võimalik Saue valla Geoinfo värava  kaudu näha olulisi arengukavas ja teehoiukavas kavandatud objekte valla kaardil ning teha omapoolseid ettepanekuid. Loomulikult saab teha ettepanekuid ka e-posti teel arengukava@sauevald.ee..
 
Arengukava ja eelarvestrateegia näol on tegemist vallaelus peaaegu kõige tähtsamate dokumentidega, mis määravad sihi, kuhu omavalitsus lähiaastatel sammud seab, seega on kõik oodatud dokumentidega Saue valla kodulehel tutvuma ja oma arvamust avaldama.
 
Milline on arengukava ja eelarvestrateegia menetlemise ajakava?
Maikuu volikogu istungil toimub arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine. Arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamine toimub plaanide kohaselt 30. maist kuni 17. juunini. 
 
 
Arengukavas toodud investeeringud ja teehoiukava objektid on kättesaadavad tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks ka Saue valla Geoinfo värava kaudu.
 
Kõikidele, kes soovivad välja öelda arvamuse ja teha muudatusettepanekuid, on punaseks jooneks 17. juuni kell 17. Selleks ajaks ootab Saue Vallavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekuid.
 
Juuni lõpuks on plaanis muudatusettepanekud läbi töötada ning arengukava ja eelarvestrateegia suunatakse kavakohaselt teisele lugemisele augustis.
 
Indrek Eensaar
arendusosakonna juhataja