« Tagasi

Arvamuse avaldamine AS Harku Karjääri keskkonnaloa taotlusele

Vallamajja on laekunud AS Harku Karjääri taotlus arvamuse avaldamiseks VII maardla keskkonnaloa kohta. Tegemist on sisuliselt eelmise menetluse, mis tähtaja saabumise tõttu aegus, uuendamisega.

Keskkonnamõjude hindamise (KMH) programmi koostamiseks on antud kindel aeg ja selle aja jooksul KMH-d valmis ei saadud. Nüüd on alustatud uut menetlust, KMH programm tuleb Harku Karjääril esitada 18 kuu jooksul. Selle aja sees on Saue vallavolikogul võimalik arvamust avaldada erinevate etappide raames. Kui KMH programm on valmis,  on volikogul aega 21 päeva, et avaldada arvamust keskkonnaloa kohta.

Eelmise menetluse käigus andis Saue vald oma arvamuse ja avaldas oma seisukohti laiemalt  kogu KMH protsessi kohta, soovides sõltumatuse tagamiseks menetluse üleandmist omavalitsusele (hetkel on tellijaks ja maksjaks  kaevandaja).

Vald on muuhulgas ka andnud seisukoha, et menetlus tuleks lõpetada kui perspektiivitu. Põhjuseks see, et kaevanduse laienemine kõnealusele kinnistule on vastuolus Saue valla arengukava ning üldisemalt avaliku huviga. Puudub reaalne kaitse elanikele selles piirkonnas.

Vallavalitsuse hinnangul ei ole kaalutud alternatiive sellisel määral, mis lubaks väita, et sellel kinnistul kaevandamine on vältimatu. Saue vallavalitsuse seisukohalt ei ole põhjendatud ühe äriühingu ärihuvidest lähtuvalt avada täiesti uusi kaevandusi olukorras, kus menetlusse on võetud valdkondlik teemaplaneering.