« Tagasi

Kaeveload uues operatiivteenuste infosüsteemis OPIS

Saue valla kaevelubade eeskirja muudeti, olulisim taotlejale on see, et alates 1. septembrist 2022 käib kogu kaevelubade menetlusega seonduv läbi saue.opis.ee elektroonse operatiivteenuste infosüsteemi.

OPIS-süsteem võimaldab elanikul määrata tema elukohaga seonduva ja teda huvitava ala ning seadistada saatma endale teavet, kui tema kodukoha ümbruses kaevetöid tehakse. Tänu süsteemile on võimalik kaevetöödega paremini kursis olla.

Samuti lisatakse ka valla geoinfoväravasse (https://gis.sauevald.ee) kaevelubadega seonduv kaardirakendus, mis hakkab reaalajas kuvama kõikide vallas toimuvate kaevetööde kaardiinfot.

Mis muutub kodaniku jaoks?

Olulised muudatused on, et tehnotrasside rajamisel tuleb eelistada kinnisel meetodil ehitamist, seetõttu ka kaevatakse vähem ning lahtiste kaevikutega taastatakse suuremad alad. Nii jalgratta-, jalg- kui ka sõiduteed asfalteeritakse edaspidi vähemalt 10 meetri pikkuste paikadena ja see tagab ka katete parema sileduse.

Kõrged äärekivid langetatakse kõrgusele 0-1 cm (eelistatult 0 cm). Karmistatud on nõudeid, mis puudutavad kaeveala ümbruse ohutuse ja heakorra tagamist, samuti viiteid, et ehitaja oma tegevusega hoiaks ümbritsevat keskkonda ega rikuks seda. Oluline muutus on ka see, et jalgratta- ja teiste teede ajutist katte taastamist lubatakse teha vaid tasase paigana külmasfaldiga, millega ei kaasne lahtist killustikku. Ka talvisel ajal ei ole lubatud mistahes teistsugune taastamine.

Mis muutub kaevaja jaoks?

Olulised muutused kaevajale on eelkõige ohutuse, igapäevase korrashoiu tagamisel ja olemasoleva tee infrastruktuuri säilitamise osas. Samuti on lisatud sätted, et kaevetöö alaga külgnevalt ei pargitaks ehitustehnikat haljasalal või jalgteedel.

Kui kaevaja kaevab 100 meetri pikkusel lõigul kolm ristuvat kohta, siis tuleb taastada kõik ühtse paigana ning kui 20 meetri ulatuses on mõni vana kaevekoha paik, siis tuleb ka see asfaltkatte taastamisse kaasata. See tagab, et ei oleks iga natukese aja tagant väikeseid triipe, vaid taastatakse korraga pikemaid lõike. Ka kattealuseid killustikaluseid tuleb laiemalt taastada ja kokkuvõtvalt tuleb edaspidi arvestada suuremate taastemahtudega.

Need muudatused on olulised, et tagada Saue valla elanikele kvaliteetsemad ja tasasemad teed ning hoida head elukeskkonda.

Eeskiri jõustub 15. juulil 2022.

 

Indrek Brandmeister, teedespetsialist

Indrek Brandmeister, teedespetsialist