« Tagasi

Küsimus on omaniku vastutustundes, mitte selles, kuidas vald paremini koeri kinni püüaks

  • Suur lahtine koer jooksus! Saue raudtee ülesõidu juures!!! See ei ole okei!!!
  • Hoiatan ka teisi. Trepil olev koer jooksis just vabalt aiast välja. Haukus kõvasti ja lähenes mu koerale. Õnneks läks hästi ja röögatuse peale taganes.
  • Mitte just kõige sõbralikum isend hulgub Vanamõisa kergliikusteel. Nii vähe jäi puudu, et minu koeraga kakluseks oleks läinud.
  • Kaubakeskuse taga jooksis kaelarihmaga koer. Kes tunneb ära?

Selline on väljavõte Saue linnakodaniku FB-lehelt, aga päris kindlasti ei ole see kuidagi erandlik teemapüstitus. Erinevatelt kogukonnalehtedelt leiab sellised alatasa, Tallinnast Taageperani. Tihtilugu suunatakse pall ka omavalitsuse väravasse, nõutakse lahendust ja selgitusi, kuidas linn või vald on reageerinud ohtlikele olukordadele.

Tõsi see on, et omavalitsusele on pandud kohustus kinnitada koerte ja kasside pidamise eeskiri ja teha järelevalvet. Samas ei ole teadaolevalt üheski omavalitsuses palgal ametnikku, kelle tööülesanne oleks ennetavalt käia mööda aedu kontrollimas, kas normid on täidetud. Ja probleemi lähtekohta – omaniku vastutustunnet – ei saa vald inimestele toetusena anda ega kuskilt sisse osta.

„Omavalitsus sekkub üldjuhul siis, kui tõesti on juba midagi juhtunud ja valda ametlik teade saabub," selgitab järelevalvespetsialist Karel Koovisk. Avalduse võib teha nii otse vallamajja kui ka politseile, kelle kaudu jõuab info lõpuks ikka vallaamentikule.

Kui on põhjustatud varalist kahju või saanud inimene viga, saab omavalitsus trahvida

Nõnda oli ka ühe märtsikuise õnnetu juhtumi puhul, kus aiast kogemata välja pääsenud koerad ründasid möödakäijat ja vallamajja jõudis selle kohta avaldus. Sellistel juhtudel räägib järelevalvespetsialist mõlema osapoolega ja selgitab välja, mis õieti juhtus.

„Selle loo puhul tunnistas omanik oma süüd. Kuna koerte rünnak oli põhjustanud varalist kahju ja inimesele tervisevigastusi, saime määrata trahvi, lisaks leppisid kannatanud ja omanik omavahel kokku kulude kompenseerimises. Ka tehti koeraomanikuga kokkuleppe, et ta hoiab edaspidi kodust ära olles loomad siseruumides kinni," toob Koovisk näite. Maksimumtrahv, mis omavalitsus teha saab, on 200 trahviühikut ehk 800 eurot.

Kui aga koer on hulkuma pääsenud, aga ei ole kedagi rünnanud, ei ole vallavalitsusel õigus trahvi teha. Küll saab teha sellisel juhul ettekirjutuse, et omanik tagaks olukorra, kus koer ei pääse isepäi tänavatele. „Mida me sellisel juhul teha saame, on kutsuda välja koerapüüdja. Meil on koostööpartner, kes püüab looma kinni, viib varjupaika ja selgitab omaniku välja. Peremehel/-naisel tuleb siis kanda varjupaiga poolt esitatud kulud," märgib Koovisk.

Samas ei hakka koerapüüdja kohale tulema, kui ei ole tagatud, et loom on kuskil kindla koha peal. Nad ei hakka umbropsu piirkonda läbi kammima. „Sisuliselt tähendab see, et keegi peab sel hulkuval loomal seniks sabas sörkima," nendib järelevalvespetsialist.

Vastutus on loomaomanikul

„Aga vastutus selle eest, et loom ei saaks hulkuma minna ega oleks kellelegi ohtlik, on omanikul. Vallavalitsus ei saa seda enda kohustuseks võtta," nendib vallavanem Andres Laisk. Tema hinnangul ei saa lahendada probleeme sellest otsast, kuidas vald paremini koeri kinni püüaks, vaid küsimus on selles, milline on inimeste meelestatus. Seega kinnitab Laisk, et vald ei plaani hakata koerapüüdmise protsesse tõhustama.

Järelevalvespetsialisti sõnul ei ole tavaliselt siiski tegemist omaniku totaalse vastutustundetusega, enamasti on põhjuseks halbade asjaolude kokkulangevus ja juhus. Päris nii ei ole, et oma loomad teadlikult lihtsalt aiaväravast välja linna peale jalutama saadetakse, arvates, et see ongi normaalne. „Aga ikkagi – see on loomaomaniku vastutus," toonitab ka Koovisk.

Hulkuma pääsenud ja ründava koera puhul võiks tema arvates ka kogukond võtta suurema vastutuse. „Kui näed, et sinu naabri koer hulgub ringi, mine ja räägi inimesega," leiab mees. Kogukondlikku hurjutuse vajalikkust toonitab ka vallavanem.

Ja FBsse teate panemise asemel või vähemalt samaaegselt võiks loomaga seotud ohtliku olukorra puhul ühendust võtta ka omavalitsusega või väljaspool tööaega politseiga.