« Tagasi

Kuidas saada hakkama ülemaailmse pandeemia ajal, kui koolil on pooleli rahvusvaheline koostööprojekt?

See oli kõigile suur väljakutse, sest tuli läheneda loovalt ja mõelda käigu pealt. Laagri Kool osales Erasmus+ K2 koostööprojektis koos nelja partnerriigiga: Holland, Saksamaa, Kreeka ja Soome.
2018. aasta oktoobris käis inglise keele õpetaja Mari Tarning kontaktseminaril Maltal. Eesmärk oli leida Laagri Koolile koostööpartnereid Euroopast. Viie riigi õpetajatega kirjutatigi valmis projekt LIFE (Literature for Everyone – Kirjandus igaühele). 2019. aasta juunis tuli positiivne vastus ja rahastus Euroopa Liidu Erasmus+ haridusprogrammist.
Projekti eesmärk oli motiveerida õpilasi rohkem lugema, ennast väljendama, koostööd tegema teiste õpilastega Euroopast ja lõpptulemusena filmima stseene raamatust.
 
Lapsed loevad üha vähem ja veedavad üha rohkem aega nutiseadmetes
Esimene kõige raskem ülesanne oli leida need vabatahtlikud, kes olid nõus programmis osalema, lugema lisaks kohustuslikule kirjandusele veel raamatuid ja vabast ajast töötama ühise eesmärgi nimel. Kirss tordil oli võimalus reisida partnerriikidesse, saada uusi sõpru välismaalt, õppida midagi uut teiste kultuuride kohta ja praktiseerida inglise keelt.
Laagri koolis olid need toredad õpilased, kes olid nõus panustama rohkem, kui riiklik õppekava ette näeb.
 
Esimesed koosolekud, koostööpäevad – ja siis tuli Covid
Esimene õpetajate koosolek toimus 4.-8. novembril 2019 Soomes Liperis. Paika said esialgsed plaanid ja eesmärgid. Laagri Kooli esindasid õpetajad Mari Tarning ja Marion Maasikas.
17.-21. veebruaril 2020 toimusid koostööpäevad Saksamaal Franz-von-Lenbachi koolis. Laagri Koolist osales viis õpilast ning õpetajad Marion Maasikas ja Liis-Astrid Tuhkur.
Ja siis saabus 13. märts 2020, kus keset koolipäeva saime teada, et kõik õppeasjad tuleb koju võtta ja et kool toimub edaspidi distantsilt. Me ei olnud kunagi varem sellises olukorras olnud. See pani muidugi projektitöö tagaplaanile, sest kõik püüdsid kuidagi uue olukorraga kohaneda ja mingit moodigi õppetööga jätkata.
Päris ruttu sai selgeks, et õpilastele me enam pikka aega välisreise planeerida ei saa. Kartsime, et nüüd ei ole meil enam ka õpilasi. Õnneks nii ei läinud. Kõik lapsed jätkasid projektis.
Kui 2020. aasta 1. septembril oli jällegi tore koolimajja minna ja õppetööga alustada, tekkis lootus, et ehk ei tule seda teist lainet. Aga tuli ja veel võimsamalt… Enne jõule läksime distantsõppele. Väga raske oli hoida tööalaseid kontakte ja midagi planeerida, kui olukord riigiti erines. 
 
Vahepeal olime koos valinud raamatu, millega edasi töötada
Hollandi autori Anna Woltzi „A Hundred Hours of Night" (tõlge - sadu tunde ööd) jutustab tüdrukust, kelle suur soov on põgeneda pere juurest Ameerika metropoli New Yorki. Jõudnud sinna, mõistab tüdruk, et internetipettused on tõsised, sest ta jääb selle tulemusel ööbimiskohata. Kahjuks satub ta New Yorki täpselt suure orkaani ajaks ja vajab kiiresti peavarju.
Raamatut tuli välismaalt tellida, kuid pandeemia tõttu olid tarneraskused. Lubatud kahest nädalast sai kaks kuud. Et lapsi motiveerida, saatis raamatu autor õpilastele videotervituse, mis oli väga tore!
 
Virtuaalsed kohtumised Teamsi vahendusel
Kui pärast aastavahetust jälle kooli saime, hakkasime õpetajatega virtuaalset kohtumist planeerima. Pärast suuri läbirääkimisi sobis kõikidele riikidele kohtumiseks 19.-21. veebruar. 
17.-19. veebruaril 2021 toimusid virtuaalsed projektipäevad Teamsi vahendusel. Kõik projektis osalenud õpilased olid raamatu läbi lugenud ja töötasid koos partnerriikide lastega erinevate ülesannete kallal: tegid stseenidest fotolavastusi, valmistasid õppeköögis glögi, osalesid ühistel vestlustel, hääletasid ja hindasid riigiti valminud töid.
Kompenseerimaks, et õpilased ei saanud reisida, läksime Eesti seltskonnaga Fotografiskasse näitust ja maitsvat õhtusööki nautima.
Kuna mitmed planeeritud tegevused jäid ülemaailmse pandeemia tõttu tegemata, taotlesime projekti koordinaatoritega aasta võrra pikendust, millele saime ka positiivse otsuse. Vahepeal aga jõudsid projektis osalenud õpilased Laagri Kooli lõpetada ja õpetajatel tuli sügisel uued leida.
 
2022 tundus hoopis paremate väljavaadetega, töö läks jällegi käima
Esimese ülesandena valmisid igas riigis raamatute treilerid, mida me hiljem ühiselt vaatasime. Lapsed olid väga loovad ja tööd said väga põnevad.
Reisiminegi tundus juba võimalik. Kohtumine leidis aset märtsis Hollandis Rotterdamis Roncalli Mavo koolis. Laagri Kooli esindas neli õpilast ja kaks õpetajat. Programm oli väga tihe, kuid reisi kõrghetk oli kohtumine Anna Woltziga, valitud raamatu autoriga. Oli filmimise koolitus, külastasime erinevaid muuseume, käisime Haagis ja tegime projektitööd.
Tänavu  aprillis võõrustas Laagri Kool partnereid Kreekast. Meid külastas 12-liikmeline delegatsioon Chania linnast Kreetalt. Osalejad matkasid Viru rabas, tutvusid Tallinna vanalinnaga ja külastasid Tallinna linnamuuseumi, käisid kinos filmi ,,Apteeker Melchior" vaatamas, valmistasid kooli õppeköögis eesti toite, said osa toredast kontserdist, kus esinesid Laagri Kooli tantsu- ja laululapsed. Ühiselt kirjutati projekti raamatule uus lõpp ja valmis ajatelg.
Tallinna Ülikooli BFM-i koolitusest „Õppevideote loomine mobiiltelefonidega" võtsid osa kõik. Viimasel päeval toimusid Laagri Kooli ümbruses fotojaht, viktoriin ja õhtusöök ühistantsudega.
Mais said partnerid kokku Kreeta saarel Chania linnas. Laagri Koolist osales õpirändel seitse õpilast ja kaks õpetajat. See oli projekti viimane ühisüritus.
Plaanitud tegevusi oli jällegi väga palju. Külastati Knossost Heraklionis, Kazantzaki muuseumi Myrtias, arheoloogiamuuseumi Chanias, toimus Chania linnaekskursioon koos fotojahiga, vaadati kohalikus kinos filmi „Proti Fora Nonos" ja loomulikult õpiti ka kreeka tantse.
Sel reisil ööbisid mõned lapsed peredes ning seeläbi said kohalikust elust ja kultuurist parema ülevaate kui hotellis peatudes.
Toimus ka väga põnev koolitus Georgina Sologa, kus sai selgeks, kuidas kasutada värve filmimisel ja tooteesitlustel.
Kõigi rõõmuks oli programmis ka võimalus külastada randu, kus sai ühiselt aega veeta. Viimane väljasõit toimus Paliochora linna.
 
Millal  tekib samasugune võimalus koostööks Euroopa õpilastega?
Kuigi ülemaailmne koroonapandeemia pani mõneks ajaks projektitegevused pausile, suutsime üksteist siiski igati motiveerida ja saime enamiku planeeritud tegevusi tehtud.
Lapsed said üle Euroopa väga palju uusi sõpru, kellega ollakse siiani tihedas kontaktis, osalesid mitmetel põnevatel koolitustel, said reisida, inglise keelt praktiseerida, koostööd teha teistest riikidest pärit õpilastega, tutvuda erinevate kirjanike loominguga ja avardada oma maailmapilti. Selline suur projekt tekitas meie kooli nooremates õpilastes väga suurt huvi ja juba praegu ei jõuta ära oodata, millal neil tekib samasugune võimalus koostööks Euroopa õpilastega.
Kokkuvõtteks võib lugeda projekti igati õnnestunuks. Erasmus+ programm avardas paljude noorte silmaringi ja selle tulemus võib mõju avaldada aastaid hiljem, kui meie tulevikutegijad satuvad olemasolevate kontaktide tõttu jällegi koostööd tegema. Kes teab…
 
Saksamaal võõrustas Laagri Kooli Franz-Von-Lenbachi kool.
 
Hollandis Rotterdamis Roncalli Mavo kooli ees. Programmi kõrghetk oli kohtumine Anna Woltziga, valitud raamatu autoriga.
 
Kreeta saarel Chanias õpiti loomulikult kreeka tantsegi. Fotod: Marion Maasikas
 
Mari Tarning
inglise keele õpetaja
Erasmus+ projekti koordinaator