« Tagasi

Dementsusega inimeste lähedaste tugigrupp Sauel

Tugigrupi juht Liivi Lents ei väsi gruppi kokku kutsumast, kuna isikliku omastehooldaja kogemuse tõttu teab ta hästi, kui oluline on teise inimeste nõu ja toetus.

Dementsusega inimeste lähedastele mõeldud tugigrupid kutsusid ellu MTÜ Elu Dementsusega vabatahtlikud viis aastat tagasi. Praeguseks on tugigrupid jõudnud igasse maakonda. 2022. aasta esimesel poolaastal toimus üle Eesti 69 tugigrupi kohtumist, kus osales 193 lähedast. Saue tugigrupp on koos käinud neli aastat.

Inimesed, kelle igapäevaelu on seotud ainult lähedase hooldusega (füüsiline hooldus, järelevalve, keeruline suhtlemine), pole saanud puhkepäevi juba aastaid ja on läbi põlenud. Paljud kogevad hirmu ja süütunnet ainuüksi sellepärast, et mõtlevad vahel, et võiks panna oma lähedase hooldekodusse. Pingutatakse kodus lähedast hooldades üle inimvõimete piiride, samas enda vajadused on tagaplaanile lükatud. Väga tihti lähedased ei teagi või ei taha tunnistada, kui ärevad ja läbipõlenud nad on. Kõikides lähedastele suunatud tugigruppides on läbivaks teemaks, kuidas ennast säästa, kust leida abi.

Tagasiside tugigruppidele on positiivne. Tugigrupis kohtutakse inimestega, kellel on sarnased kogemused, jagatakse nippe, nõu ja toetust. Tugigrupis inimestega jagamine ja nende lugude kuulamine aitab teha raskeid otsuseid, leevendada süütunnet ja toime tulla leinaga.

Saue tugigrupp toimub 11. augustil ja 13. oktoobril Saue Päevakeskuses aadressil Tule 7 kell 16.00.

Registreerida saab liivilents@hotmail.com, telefon 5303 5883.