« Tagasi

31. august on kultuuriprojektide tähtaeg

1.-31. augustini on võimalik esitada 2023. aasta tegevus- ja projektitoetuste taotlusi. Taotlusi saab esitada ainult elektroonselt valla iseteeninduskeskkonnas aadressil iseteenindus.sauevald.ee.

 

Projektitoetus

  • Projektitoetus on kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse korraldamiseks eraldatav projektipõhine toetus.
  • Maksimaalne toetuse summa on 5000 eurot taotleja kohta kalendriaastas.
  • Projektitoetust saab taotleda MTÜ, SA või eraisik.

Tegevustoetus

  • Tegevustoetus on kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja tegevuse igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus, mille tegevused on suunatud avalikkusele ning on Saue Vallavalitsusega kokku lepitud.
  • Igas tõmbekeskuses finantseeritakse ühte tegevustoetuse saajat. Esmatasandi tõmbekeskuses Laagris, Saue linnas, Haibas ning Riisiperes ei eraldata tegevustoetust mittetulundusliku tegevuse toetamiseks, kuna seal tegutseb kooskõlas arengukavaga tegevustoetuse eesmärkide täitmiseks valla allasutus Saue Kultuuri- ja Huvikeskus.
  • Tegevustoetust saab taotleda MTÜ või SA, mille registreeritud asukoht on Saue vallas.