« Tagasi

Saue valla erahuvihariduse toetusest

Saue valla erahuvihariduse toetus lapse kohta kuus on 20 eurot. Selle summa võrra on toetuse saaja – erahuvikool või spordiklubi - kohustatud vähendama lapsevanema makstavat üldkehtiva hinnakirja alusel tasutavat õppemaksu.
 
Toetust eraldatakse üldhariduskoolis või põhikoolijärgses kutseõppes õppivate kuni 19-aastaste laste või noorte eest, kelle elukohana on toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga koos vähemalt ühe vanemaga Eesti rahvastikuregistrisse kantud Saue vald.
 
Erahuvikoolid ja spordiklubid, milles õppimisel on võimalik 2022. aastal  igakuist toetust saada, on leitavad valla kodulehelt.
 
Saue vald kasutab erahuvihariduse puhul haridusasutuste haldamise süsteemi Arno.. Informatsiooni enda laste kohta erahuvikoolis saab näha, vajutades Saue valla Arnos üleval ribal menüüvalikule "Minu lapsed". Seal on ka võimalik muuta oma eelistusi valla toetuse jaoks.
 
Esmakordselt erahuvikoolis või spordiklubis õppimist alustavaid lapsi lisavad Arnosse erahuvikoolid ja spordiklubid ise.
 
Juhul, kui  laps ei osale alates 1. septembrist 2022 erahuvikooli või spordiklubi tegevuses, palun teatage erahuvikoolile või spordiklubile, et nad lõpetaksid lapse lepingu Arnos hiljemalt 31. augustiks. Sel juhul ei lähe toetus septembrist enam sellele erahuvikoolile või spordiklubile.
 
Küsimuste ja tähelepanekute korral võtke palun ühendust  erahuvikooli või spordiklubiga, Saue vallavalitsusega läbi keskkonna Arno või kirjutage e-posti aadressil margit.ots@sauevald.ee.
 
Margit Ots
haridus- ja noorsootööspetsialist