« Tagasi

Esimest korda kooli – aita lapsel sujuvalt sisse elada

Lapse esimesse klassi minek on suur sündmus kogu perele, eriti siis, kui tegu on pere esimese kooli mineva lapsega. Kuidas teha sellest läbinisti rõõmus sündmus ning olla lapsele toeks kooli sisseelamisel?

Kooli minek võib tekitada lapsele palju ärevust ja segasid tundeid. Seetõttu on väga oluline, et ülejäänud pereliikmed oleksid toetavad ja selgitaksid lapsele, mis teda ees ootab. Seda tuleks kindlasti teha positiivses võtmes. Kui pereliikmed on kooli suhtes negatiivselt meelestatud, kandub see kergesti üle ka lapsele.

Mõnel lapsel võivad tekkida juba enne kooli minekut erinevad küsimused ja isegi hirmud. Võta küsimustele vastamiseks ja hirmude maandamiseks aega ja räägi lapsega. Kui laps on varem lasteaias käinud, siis ta teab, et saab mure korral pöörduda õpetaja poole nii nagu lasteaiaski. Eraldi tuleks seda võimalust selgitada ja rõhutada lapsele, kel varasem lasteaia kogemus puudub.

Kui laps hakkab koolis käima jalgsi või rattaga, tuleks kindlasti lapsega koolitee läbi käia või rattaga läbi sõita. Nii on kindel, et laps ei eksi teelt, samuti oskab tähele panna ja vältida võimalikke ohte. Kuna kooli algus on lapse jaoks igal juhul ärevust tekitav, on lapsele kindlasti toeks, kui vanem saadab last kooliteel ka esimestel koolipäevadel. Lapsed on väga erinevad: mõnele piisab ühekordsest saatmisest ja teisel päeval soovib ta juba iseseisvalt kooli liikuda, kuid mõni vastne koolijüts vajab harjumiseks ja uue rutiini kujunemiseks rohkem aega. Sel juhul on lapsele suureks toeks, kui saad teda kooliteel saata seni, kuni laps tunneb ennast üksi liikudes kindlalt ja soovib seda omaalgatuslikult teha.

Koolimineku pingeid aitavad leevendada ka rahulikud hommikud. Selleks, et last ei peaks liialt tagant kiirustama, võiks ta õhtul oma asjad ise kokku panna. Kooliasjade valmispanek (kõik, mis läheb koolikotti ja ka kooliriided) võiks olla esimesest päevast peale lapse enda kohustus. Alguses on siin kindlasti vaja abi ning juhendamist. Aga laps peab oskama ise enda asjade eest vastutada ja kooliasjade valmispanek annab selleks hea võimaluse.

Esimeses klassis küll kodutöid veel ei anta, kuid vahel siiski jääb mõni asi kodus lõpetada. Nende asjade tegemiseks võiks lapsel olla oma väike rutiin või päevaplaan. Kui laps vajab koolitööde tegemisel abi, siis loomulikult aita ja suuna. Kindlasti ei tähenda see lapse eest ära tegemist või õigete vastuste dikteerimist - õige lahenduseni peaks laps jõudma ise.

Kui juhtub, et kooli sisse elamine ei lähe ladusalt ja laps teatab ühel päeval, et ta ei soovi enam kooli minna või kui märkad, et laps läheb hommikul kooli vastumeelselt, on oluline kohe võtta ühendust klassijuhatajaga. Esimese klassi laps ei oska mõnikord täpselt ise sõnadesse panna, mis teda koolis häirib ja vestlus õpetajaga aitab kiiresti välja selgitada lapse koolirõõmu puudumise põhjused. Ja põhjuseid võib olla mitmeid. Meile pisiasjana tunduv probleem võib väikese lapse jaoks olla suur mureallikas. Oluline on võimalikult vara põhjus välja selgitada ja otsida lahendusi. Lisaks klassijuhatajale toetavad koolis last ka tugispetsialistid, kelle poole lapsevanem saab mure korral otse pöörduda.

Tehke oma lapsele kooliminek eriliseks ja meeldejäävaks sündmuseks!

Kaidi Väät, sotsiaalpedagoog

 

Kaidi Väät, sotsiaalpedagoog