« Tagasi

Saue vald võttis täiskasvanuhariduse programmis fookusesse mehed

Täna napib häid praktikaid ja näiteid sellest, kuidas omavalitsustes täiskasvanuhariduse teemaga toimetada. Projekti „Täiskäik" raames genereerivad 12 osalevat omavalitsust ses fookuses uusi ideid.

Kohalik omavalitsus ja täiskasvanute õppimine – mis neil ühist on? Seadusega ju kohustust pole, ka tegevuskavades on hariduse osas kirjas elukaar kuni gümnaasiumi lõpetamiseni. Samas räägitakse elukestvast õppest pidevalt ja igal pool, aga kuidas seda omavalitsuse vaates tegevustega sisustada ja kas üldse? Seda enam, et valla rahakotti keegi selleks lisaraha ei eralda.

Kohalikele omavalitsustele disainitud programm nimega „Täiskäik", kus ka Saue vald osaleb, aitab kaasa täiskasvanuhariduse mõtestamisele kohalike omavalitsuste vaatenurgast. See hõlmab endas ühist aruteluruumi kolleegidega teistest omavalitsustest ning võimalusi genereerida uudseid ideid täiskasvanute õppimise toetamisel.

Kokku on programmis 12 omavalitsust üle Eesti: Tallinna linn, Järva vald, Lääne-Harju vald, Rae vald, Muhu vald, Tõrva vald, Tori vald, Tartu vald, Viljandi vald, Valga vald, Saue vald ja Häädemeeste vald. 

Erinevad programmi kuuluvad omavalitsused mõtestavad täiskasvanuhariduse valdkonda erinevalt. Kuidas kasutada raamatukogusid paremini ära? Kuidas aidata täiskasvanuid, kellel koolitee pooleli on jäänud, tagasi õppima suundumisel? Kas külamajade potentsiaal on küllaldaselt ära kasutatud? Kuidas kaardistada juba olemasolevaid võimalusi?

Igas omavalitsuses töötab „Täiskäigu" meeskond just oma valla või linna fookusteemadega. Saue vallas näiteks arutleti haavatavamate sihtrühmade üle. Need on toimetuleku õpet ja tuge vajavad inimesed, kes vajavad järjepidevat abi näiteks sotsiaalsete oskuste ja majandusalaste teadmiste suurendamise osas, et oma elu paremini järje peale sättida.

Muretseti ka sellepärast, et muukeelsed inimesed jäävad sageli õppimisvõimalustest ja ettevõtmistest kõrvale, kuna võimekust teistes keeltes neid korraldada napib.

Projekti programmi raames võeti siiski teravama tähelepanu alla mehed ja nende kaasamine hariduslikesse tegevustesse, sest statistika tõestab, et põhihariduse või madalama haridustasemega mehi on kaugelt rohkem kui naisi.

Iga omavalitsus soovib ju endale tarka, arukat, ettevõtlikku, algatusvõimelist, uuenduslikku elanikkonda. Kevadel, kui projekt „Täiskäik" lõpetab, on omavalitsused vähemalt 12 uue praktika võrra rikkamad.

KOVide pilootprogramm „Täiskäik", mida ETKA Andras poolt elluviidava AGENDA projekti raames korraldab koolitusettevõte Kasvulava