« Tagasi

Õpetajad olid Taanis õpilaste rollis

Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu (EBÜ) kui üleriigilise aineühenduse üks eesmärk on teha koostööd Eesti ja rahvusvahelisel tasandil.
 
Eestis korraldab EBÜ õpetajatele traditsioonilisi talve- ja suvepäevi. Neil osaledes saab uusi teadmisi ja oma paremaid kogemusi jagada. Sellel õppeaastal avanes EBÜ liikmetel võimalus rahvusvahelisel tasandil koostööd teha.
 
Erasmus+ BEST (Biology Educators Shaping Tomorrow – bioloogiaõpetajad kujundavad homset) projekt ühendab Poola, Taani, Põhja-Makedoonia ja Portugali õpetajaid.
 
Projektis planeeritud tegevuste kaudu õpitakse tundma oma partnereid, uuritakse, mida nad pakuvad oma liikmetele ja kuidas panustatakse loodushariduse edendamisse. Lisaks koostatakse õppematerjale, mis ühendavad praktilise looduse tundmise ja tehnoloogia.
 
Oktoobris võõrustasid taanlased koostööpartnereid Jüütimaal Vejles Rødkilde Gümnaasiumis.
 
Taani õpetajad pakkusid väga töist ja sisukat „rohelise" bioloogia programmi
Tõde on see, et tehnoloogia arenedes on õpilased kaugenud loodusest. Seepärast oligi põhirõhk erinevate liikide tundma õppimisel ja nende määramisrakenduste kasutamisel. Läbiv teema oli uurimuslik õpe taanlaste 6E mudeli järgi.
 
Õpetajate viieliikmeliste töögruppide ülesandeks sai välja töötada 6E mudeli järgi tunnikavad, mida saaks rakendada igapäevases töös. Ideid tunnikava koostamiseks said programmis osalejad Taani looduskaunitest paikadest ja seal läbi viidud praktilistest tegevustest. Õpetajad olid Taani õpilaste rollis.
 
Alustasime Vejle madalaveelisese fjordi bioloogilise mitmekesisuse uurimisega. Fjord asus koolist ligi kilomeetri kaugusel.
 
Spetsiaalsetes kummiülikondades meres kahlates kogusime veest kahvadega krevette, krabisid, meritähti, tigusid, austreid ja kalapoegi. Juhendaja abiga määrasime kogutud liike ja kuulasime põnevaid lugusid.
 
Teatavasti asub Taani Jüüti poolsaarel ja ligi 500 saarel, mida eraldavad väinad ja ühendavad sillad.
 
Järgmisena sõitsimegi väikesesse Middelfarti linna ja kulgesime sealt Taani suurimasse Lillebælti loodusparki. Üks rühm läks seeneretkele ja nägi ka suursuguseid punahirvi. Teine aga sai võimaluse pringleid vaatama minna. Meri on seal väga sügav ja vaaladele hea toitumiskoht.
 
Rømø saare soolane õhk on palsam kehale ja hingele
Wadden Sea on tõusu-mõõnavöönd Põhjamere kaguosas. Enne saart on 6,2 m kõrgune tamm. Tegemist on madala soise alaga, mille vanasti suurvesi üle ujutas ja lambakarjugi uputas. Nüüd on võimalik maad kasutada isegi põldudena.
 
Wadden Sea rahvuspark on rikkalik loomastiku, eriti lindude poolet. Lisaks linnuvaatlusele nautisime Rømø Beachi - kilomeetreid pikka randa, kus võib ametlikult sõita autoga, supelda, tuulelohet lennutada või karpe korjata. Korjasime südakarpe ja võrdlesime neid meie Soome lahe karpidega.
 
Välitundidele lisaks oli kaks praktikumi kooliruumides
Kaasaegse varustusega laboris tegime GMO-baktereid ja Gasto Scienci laboris üritasime erinevate kohvitootjate toodangust kaks tassi täpselt ühemaitselist kohvi valmistada. Mõnel rühmal see ka õnnestus.
 
Peab mainima, et nimetatud laboris viidi läbi ka kääritamisprotsesse. Mis on Taani ilma õlleta?
 
Rødkilde Gümnaasium on kaasaegne ja heal tasemel tehnikaga varustatud. Koolil on kinosaal, puhkenurgad ja raamatukogu. Muide ka paat ja välilabor mereelustiku uurimiseks. Loodud on kõik võimalused kaasaegse hariduse andmiseks.
 
Projekti lõpus esitlesime valminud tunnikavasid: „How to protect our Earth trough the process of (re)cycling?, „What happens if the bees disappear?", „Fungus in ecosystem", „How do they do it?" ja „Antibiotic resistance" („Kuidas kaitsta meie Maad läbi (taas)ringluse?", „Mis juhtub, kui mesilased kaovad?", „Seened ökosüsteemis", „Kuidas nad seda teevad?" ja "Antibiootikumiresistentsus".
 
Koostööpäevad olid väga huvitavad. Arutelude käigus tutvusime projektis osalenud riikide haridussüsteemidega. Saime rohkem teada Taanist ja selle loodusest ning rohkesti uusi ideid oma töö korraldamiseks.
 
EBÜ ja Erasmus+ KA220BEST projekti kohta saab rohkem lugeda EBU kodulehelt ebu.ee.
#erasmusbestltta
 
Kaasaegse varustusega laboris tehti GMO-baktereid.
 
Madalaveelisese fjordi bioloogiline mitmekesisus.
 
Seeneretke saak. Fotod: erakogu, Heli Illipe
 
Ulvi Urgard
Saue Kooli bioloogia- ja geograafiaõpetaja