« Tagasi

Getrud Pärna võitis Lionsi klubide vabariikliku joonistusvõistluse

Kolm aastakümmet on Lionsi klubid üle maailma organiseerinud koolides rahuplakatite võistlust. Plakatikonkursi teemaks oli sel aasatal „Kaastundest kantud".

Kogu maailma lapsed joonistavad igal sügisel plakatitele oma nägemuste maailmast, sõjast, rahust ja hoolimisest. Sellel aastal kutsuti lapsi kujutama plakatitel, millisena nad näevad rahumeelset tulevikku maailmas.

Konkursist osavõtuks oli vanuseline piirang, osa said võtta 5. ja 6. klassi lapsed. Saue koolist osales 67 õpilast. Saue Lionsi klubi valis nende seast ühe töö, mis saadeti vabariiklikule konkursile hindamiseks. Selleks osutus Saue kooli 6.c klassi tüdruku Getrud Pärna (12) töö, tema õpetaja on Anneli Lupp. Vabariikliku konkursi žürii otsustas samuti Getrudi töö parimaks valida ja see saadeti edasi ülemaailmsele konkursile Ameerikasse.

Kõik tööd olid väljas ka 1.-10. detsembrini Saue vallamajas, lisatud olid ka vabariiklikule konkursile teiste Eesti klubide poolt esitatud tööd.

Saue Lionsi klubi tänab kõiki tööde autoreid j a eriti suured õnnitlused Getrud Pärnale.


Mati Tõnismäe, Saue Lionsi klubi president 2022/2023