« Tagasi

Kuidas toetada last üleminekul lasteaiast kooli?

Valla haridusspetsialistid arendavad süsteemset mudelit Saue valla haridusasutustele, mis aitaks nii vanematel, koolil kui ka lasteaial mõista, mida laps vajab sellel olulisel arenguetapil.

Saue vald osales aasta jagu päevi URBACTi-nimelises võrgustikuprojektis „Koostöine ja innovaatiline haridus". Seitsme omavalitsuse haridusinimesed jagasid oma praktikaid ja kogemusi erinevatel teemadel, nagu koostöö, ettevõtlikkus, alusharidus, ettevõtete kaasamine, koostöö lapsevanematega, noorsootöö. Abiks oli ka Tallinna ülikooli teadur ja sauevallakas Kati Aus, kes aitas kõiki neid teemasid lahti mõtestada ja omavahelisi seoseid luua.

Fookusteemaks ennastjuhtiv laps

Iga omavalitsus valis nende seast ka ühe fookusteema. „Saue valla meeskonna põhieesmärk oli analüüsida protsessi, mis toimub lapse üleminekul lasteaiast kooli. Kaasasime kolm osapoolt – vanemad, koolid ja lasteaiad -, viisime läbi põhjaliku küsitluse, kuidas üldse mõtestatakse „sujuvat üleminekut", millised on ootused, takistused ja võimalused," selgitab Saue tiimi liige Marina Lokk.

Võib ju tunduda, et mis selles teekonnas lasteaiast kooli nii keerulist olla saab. „Kuigi lasteaia viimases rühmas räägitakse koolist, mängitakse koolitundi, õpitakse, siis tegelikult võib lapsele ikkagi tulla üllatusena, et koolipingis peabki 45 minutit paigal istuma, ei saa vahepeal mängima minna, vahele segada," selgitab Lokk.

Uuriti osapoolte arvamusi

Kevadel 2022 viidi läbi küsitlus, kus osales 110 inimest, nende seas 13 haridusjuhti, 16 esimese klassi klassiõpetajat, 25 koolieelikute rühma lasteaiaõpetajat, 56 koolieelikute ja esimese klassi lapsevanemat.

Küsitluses pakkusid osapooled välja erinevaid lahendusi. Et õpetajaga võiks saada tuttavamaks juba enne, kui alles 1. septembril. Et esimese klassi lapsed ja lasteaia viimase rühma omad võiksid vastastikku külas käia. Mõnes Saue valla haridusmajas lähenetakse ühtmoodi, teises teistmoodi, eesmärk ongi arusaamisi ja praktikaid ühtlustada ja leida koos parim versioon.

Ja muidugi on tähtis teema ka rollijaotused. Mõnel juhul arvab vanem, et lapse hariduse eest vastutab kool, mõnikord leiab kool, et lugemise selgeks õpetamine on lasteaia rida jne.

URBACTi projekt ise sai nüüd läbi, aga jätkutegevused fookusteemaga lähevad edasi. Marina Loki sõnul toimub hetkel küsitluse tulemuste põhjalikum analüüs, seejärel edastatakse kokkuvõtted haridusjuhtidele ning lasteaia- ja kooliõpetajatele ning jätkatakse fookusteema arendamisega. Plaanis on ühine seminar osapooltele ja ehk viimaks ka üldise mudeli välja töötamine.

Lisaks toimus oktoobris Saue lasteaia Midrimaa 60. juubeli puhul ja URBACTi võrgustikuprojekti raames haridusekonverents „Tõrust tammeks", mille peateema oli samuti see, kuidas toetada last ennastjuhtivaks koolilapseks kujunemise teel.

*****************************************************************************

EL URBACT

on Euroopa Liidu koostööprogramm, mille eesmärk on toetada säästvat integreeritud arengut Euroopa linnades, valdades ja linnalistes piirkondades. Programm pakub võrgustike kaudu teadmiste vahetamist, kuidas ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal.

URBACT Eesti pilootprojekt

Periood: oktoobrist 2021 septembrini 2022

Osalejaid: Elva vald, Kambja vald, Kohila vald, Narva linn, Rae vald, Saue vald, Viru-Nigula vald, juhtpartner Tallinna linn

Eestis toimuva projekti eesmärk on luua võrgustik:

• mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid;

• mis annab võimaluse erinevatel haridusasutustel ja kogukonnaliikmetel tegutseda ühise eesmärgi nimel ning saada parem ülevaade piirkonnas tegutsevatest asutustest ja teenustest.

****************************************************************************

PROJEKTIPARTNERI RAE VALLA KOGEMUS

Rae vallas oli projekti fookus noorte ettevõtlikkuse arendamisel koostöös ettevõtetega.

Detsembrist 2021 kuni augustini 2022 toimusid erinevad ühistegevused ettevõtete, laste, noorte ning õpetajatega. Oktoobris jõudsime ühiselt seatud vahe-eesmärgini ehk koostöökokkuleppe allkirjastamiseni. Rae vallavalitsusele oli partneriks Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK).

Koostöökokkuleppega loome võimalused noortele enda tugevuste leidmiseks ja arendamiseks. Muuhulgas on eesmärk, et iga õppeaasta lõpuks on toimunud vähemalt kolm uut ühisloomeprojekti.

Rae valla ettevõtluspäev 2022

6. oktoobril toimus LänsiAuto salongis esimene Rae valla ettevõtluspäev. Päeva jooksul jagasid oma kogemusi Rae valla ettevõtted ABB, Ampler Bikes, Hr Agency, Rae valla elanik Tanel Padar ning TÜ Pärnu kolledži direktor Garri Raagmaa.

Oma kogemusi Rae valla noorte kaasamisest ettevõtlusesse jagas Jüri gümnaasiumi vilistlane ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse noorte projektijuht Gerli Veeleid ning Võsukese lasteaia juht Margery Lilienthal. Noorte ettevõtlikkuse arendamiseks sõlmisid koostöökokkuleppe Rae vald ja Rae valla ettevõtted ABB, Nefab, Rae Golf ja Spot of Tallinn.