« Tagasi

Laagri Koolis algab õpilaste vastuvõtt 1. klassi

1.–17. veebruarini on võimalik esitada taotlus Arno-keskkonnas neil vanematel, kel laps kooliminekueas ja elukoht valla põhjapiirkonnas.
 
Kui peres on sügisel kooli astuv laps, siis on paras aeg uurida ja mõelda, millisesse kooli on lapsel soov ja võimalus minna.
 
Gümnaasiumite valikul julgeksin soovitada Saue Riigigümnaasiumit, välistada ei maksa aga pealinna pikka nimekirja headest ja erinevatest koolidest!
 
Kui aga kooliminek on esimest korda elus plaanis, siis Laagri lähiümbruses elavatel peredel soovitan tutvuda ka Laagri Kooliga. 
 
Laagri Koolis toimub õppetöö kahes õppehoones. Kool koos kõikide võimaluste ja kohustustega on sama, küll aga sõltub elukohast see, kummas majas on võimalik kooliteed alustada.
 
Laagri alevikus elavad lapsed on oodatud peamajja, ümberkaudsete külade lapsed aga Möldre majja.
 
2023. aasta 1. septembril alustab nii Laagri Kooli peamajas kui Möldre majas mõlemas neli 1. klassi, kummaski hoones 96 õpilast. Ühtekokku tutvustame sügisel aabitsat 192 õpilasele.
 
Tähele tuleb aga panna seda, et Laagri Koolil on eraldi vastuvõtukord, mille alusel õpilasi vastu võetakse. Selleks, et kõik tingimused ja nüansid selged oleks, tasub see dokument üle vaadata aadressil http://laagrik.edu.ee/dokumendid „Laagri Kooli õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise ülemineku ja koolist lahkumise kord".
 
Enne, kui taotlust esitama hakata, tasub kindlasti läbi mõelda, kas Laagri Kool lapsele (või perele) on sobivaim kool või tasub veel ringi vaadata.
 
Laagri Kool on üks Eesti suurimaid põhikoole ja klasside täituvus on üldjuhul maksimaalne.
Õpilaste arv käesoleval aastal on 1210 (peamajas 900+, Möldre majas 300+) ja sügisest see arv suureneb.
 
Kooli kasutada on staadionid, võimlad ja ujula. Koolis tegutseb rohkete ringide valikuga huvikool. Kõik õpilased kannavad koolivormi kogu põhikooli vältel.
 
Kui eelnimetatud info tundub sobiv, siis ootab Laagri Kool last kandideerima!
 
Kui on soov koolist natuke enamat teada saada ja koolimaja oma silmaga näha, pakume selleks võimalust enne, kui otsus tuleb teha.
 
30. jaanuaril kell 18.00 toimub Laagri Kooli Möldre õppehoones (Veskirahva pst 21, Alliku küla) ja 31. jaanuaril kell 18.00 Laagri Kooli peamajas (Veskitammi 22, Laagri alevik) lapsevanematele kooli tutvustav infotund koos maja ringkäiguga. 
 
1. klassi vastuvõtuavaldusi saab esitada haridusteenuste infosüsteemis Arno 1.-17. veebruarini 2023. Arno asub aadressil piksel.ee/arno/saue.
 
Kui vanemal on lapse suhtes koolile mingeid soove, palume need kindlasti kirjutada Arnos kommentaari lahtrisse, siis teab kool nende soovidega võimalusel arvestada.
 
Täiendavat infot Laagri kooli 1. klassi astumise kohta on võimalik vaadata kooli kodulehelt laagrik.edu.ee/laagri-kool/vastuvott või küsida kooli kantseleidest. Esitatud vatuvõtuavaldusi menetleb samuti Laagri Kool. 
 
Vastuvõtu info
Laagri kooli peamajja on võimalik vastuvõtu avaldus esitada lapse eest, kes ise ja kelle vähemalt üks vanem on 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Laagri aleviku elanik või juhul kui tema õde või vend õpib peamaja 1.-8. klassis, siis ka Laagri laiendatud piirkonna elanik.
 
Laagri kooli Möldre majja kandideerija registreeritud elukoht koos vähemalt ühe vanemaga peab olema 1. jaanuari seisuga Laagri laiendatud piirkonnas või juhul kui tema õde või vend õpib Möldre majas, siis ka Laagri alevikus.
 
Kui soovijaid on rohkem kui kohti, on eelis lapsel, kelle mõlemad vanemad on vastava õppehoone piirkonda registreeritud ja kellel õde või vend juba õpib samas majas.
 
Järgnevad lapsed, kel on mõlemad vanemad piirkonnas sisse kirjutatud.
 
Seejärel on pingereas lapsed, kel on üks vanem piirkonnas sisse kirjutatud ja õde või vend õpib samas õppehoones ning seejärel lapsed, kel on üks vanem piirkonda sisse kirjutatud.
 
Kõikide eelnimetatud kategooriate siseselt on pingerida põhimõttel, et kellel on pikem sissekirjutus vallas, see on ka pingereas eespool.
 
Avaldusi saab esitada ka pärast 17. veebruari, aga siis lisatakse kandidaadid eelnevalt koostatud pingerea lõppu ja võimalus, et täiendavaid soove saab täita, on väiksem.
 
Laagri laiendatud piirkond: Koidu, Alliku, Vatsla, Hüüru, Kiia ja Püha küla.
 
Foto: Laagri kool
 
Toomas Artma
Laagri Kooli direktor