Hoolduspere toetus

Hoolduspere toetust makstakse hoolduspere vanemale, kellega ametiasutus on sõlminud vastavasisulise lepingu Saue valla elanikuks olevale lapsele asendus- või järelhooldusteenuse pakkumiseks.

 
Hoolduspere toetust makstakse hoolduspere vanemale üks kord kuus perekonnas hooldamise lepingu alusel. Toetus makstakse välja hiljemalt kalendrikuu 15. päevaks.
 
Hoolduspere toetuse suurus on 240 eurot kuus.