Hüüru küla

MTÜ Hüüru Külaselts
Aadress: Jõe tn 2, Hüüru küla 76911
Koduleht: www.huuru.ee
 
Külavanem: Arnold Õispuu
Telefon 504 7618
 
Hüüru kultuurijuht: Kaire Raiend
Telefon: 501 0934
E-post: info@huuru.ee
 
Hüüru külas elab 1. jaanuari 2023 seisuga 536 elanikku, neist mehi 276 ja naisi 260.